Groene Boa’s in buitengebied

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. 

Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook de recreatiedrukte.

Toezicht

Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven participeren. 

Groene Boa’s  

Door de inzet van groene Boa’s op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw proberen we de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. Met als doel: Een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit wordt gewaarborgd.

Helaas kunnen de Boa’s niet op alle plekken tegelijk zijn en daarvoor hebben wij uw ogen en oren hard nodig. 

Ziet u iets in het buitengebied wat schadelijk is? Neem bij spoed altijd contact op met de politie via tel. 112 of 0900-8844. Is uw melding niet acuut? Bel dan 0900-996 54 32 of vul het formulier in via www.milieuklachtencentrale.nl.