Grote belangstelling voor Alzheimer Café Peelland

Het doet de werkgroep Alzheimer Café Peelland deugd te constateren dat na de coronabeperkingen de mensen de weg naar de bijeenkomsten weer weten te vinden.

Zo moesten op dinsdag 5 april nog tafels en stoelen bijgezet worden om alle ruim zestig aanwezigen een zitplaats te geven. Er waren vertrouwde gezichten, maar ook nieuwe en ze kwamen zowel uit Asten als uit Deurne en Someren.

Die belangstelling zal ook te maken gehad hebben met het thema: Van niet-pluis-gevoel tot diagnose, en dan …?

Gespreksleider Jac Huijsmans ging voor de pauze in gesprek met de dames Verstraeten en Raaijmakers, artsen op de geheugenpoli van het Maxia Medisch Centrum en alle dagen bezig met dit thema. Zij gaven in duidelijke bewoordingen antwoord op de vragen van Jac, waardoor er een flinke hoeveelheid informatie aan de bezoekers meegegeven werd.

De eerste signalen die leiden tot een niet-pluis-gevoel kunnen heel divers zijn. Vergeetachtigheid is een heel bekend signaal, maar hoort deels bij het ouder worden en is dus lang niet altijd een signaal voor dementie. Andere signalen kunnen zijn taalproblemen of concentratieproblemen. De huisarts is doorgaans de eerste die door patiënt of naaste om advies wordt gevraagd. Die kan doorverwijzen voor verder onderzoek. Hoewel voor dementie nog geen geneesmiddelen bestaan die de ziekte genezen, is het voor betrokkenen wel van belang te weten wat de oorzaak is van de problemen. Het geeft een verklaring voor problematisch gedrag en kan handvatten bieden in het omgaan daarmee. Onderzoek in het ziekenhuis gebeurt op patiëntvriendelijke wijze en betreft bloedonderzoek, een scan en gesprekken met patiënt en met mantelzorger. Ook volgt een psychologisch onderzoek. Dat laatste is wel eens moeilijk, zeker als de patiënt gestrest is of zich onzeker voelt in de onderzoekssituatie. Alles wordt geprobeerd de patiënt op zijn/haar gemak te stellen, maar soms volgt uitstel van het onderzoek en als het dan nog niet lukt een betrouwbaar onderzoek te doen dan wordt het overgeslagen en proberen de artsen met andere onderzoeken meer gegevens te verzamelen.

wimmaas

De uitslag kan zijn dat sprake is van dementie. Dementie kent meerdere vormen met deels verschillende symptomen. De bekendste is Alzheimer. Te genezen is de ziekte niet. Wel zijn er geneesmiddelen die het ziekteproces kunnen vertragen. Onderzoek heeft aangetoond dat ook andere factoren het proces kunnen vertragen: bewegen, muziek en onder de mensen komen.

Het verloop van de ziekte is heel divers. Dat heeft te maken met de verschillende vormen van dementie, maar ook met het verschil in o.a. karakter van de patiënt. Emoties, die vaak te maken hebben met de mate van herkennen en erkennen van de aandoening, bepalen het gedrag van de persoon met dementie. En dat gedrag kan wel eens problematisch zijn en onbegrepen door de omgeving, zoals in het vorige ACP is besproken.

Na de diagnose blijft de patiënt onder controle, waarbij ook de verpleegkundige een belangrijke rol speelt. Die geeft vaak praktische tips en verwijzingen voor zowel de persoon met dementie als voor de mantelzorger.

Voor de omgeving is het raadzaam om informatie over de ziekte in te winnen. Dat kan onder andere door lezen van boeken, tijdschriften of folders, door het zoeken van informatie op internet (Alzheimer Nederland),  door gesprekken met lotgenoten of deskundigen en door het bezoeken van bijeenkomsten in het Alzheimer Café.

Onvermijdelijk is het einde: eens komt de persoon met dementie te overlijden, soms aan dementie, maar vaker aan een combinatie met andere  gezondheidsproblemen.

Na de pauze werden een heleboel vragen gesteld over allerlei facetten die al dan niet met dementie te maken hebben, variërend van leeftijd, voeding, erfelijkheid, combinaties met andere ziekten, medicatie, nachtrust en rijvaardigheid. Interessante vragen met interessante antwoorden.

Alle aanwezigen gingen naar huis met een heleboel informatie; de gastsprekers en een drietal bezoekers ook nog met een fraai boeket.

Opening Alzheimer Cafe Peelland Rob Fritsen

Alzheimer Café Peelland is er voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren.

De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 3 mei (thema: dementie en bewegen) en dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar verpleegtehuis).

De bijeenkomsten vinden plaats in centrum De Beiaard in Asten, beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.00 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.