Grote onderhoudswerkzaamheden in Lierop

De komende maanden staan er grote onderhoudswerkzaamheden gepland in Lierop.

Er worden kabels en leidingen vervangen en ook wordt een deel van de Steemersteweg gereconstrueerd.

Dit heeft gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid van Lierop.

Door samenwerking met Brabant Water en Enexis worden de werkzaamheden zoveel mogelijk met elkaar afgestemd. 

Gestreefd wordt de (over)last zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden van 12 april tot en met 6 augustus:

De Steemertseweg, van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg, wordt gereconstrueerd. Dit wil zeggen dat de hele weg wordt vernieuwd. Gelijktijdig gaan Brabant Water en Enexis de kabels en leidingen vervangen bij deze weg. De nieuwe voedingskabels voor de netverzwaring komen tot voorbij de kruising Somerenseweg-Kromvenweg te liggen. Deze kabels zijn noodzakelijk voor het zonnepark in Lungendonk en het toenemende verbruik van energie. De Steemertseweg is gedurende de gehele periode voor alle verkeer afgesloten. 

Er komen omleidingsroutes via de Hogeweg en Laan ten Boomen.

Werkzaamheden van augustus tot en met januari 2022:

Brabant Water gaat daarnaast in Lierop een deel van de hoofdleidingen vervangen. Dit is nodig om leidingbreuk in de toekomst te voorkomen. 

Als gevolg van deze werkzaamheden zijn van augustus tot en met januari diverse verkeersmaatregelen en omleidingen nodig.

Met de bereikbaarheid van woningen en bedrijfspanden wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.