Grote verschillen in energiekosten tussen Brabantse gemeenten

Inwoners van Noord-Brabant zijn op jaarbasis € 4.428 kwijt aan energiekosten.

Daarmee betalen zij een kleine € 300 meer dan het landelijk gemiddelde. Maar er zijn grote verschillen tussen de Brabantse gemeenten. Zo is iemand in Eindhoven gemiddeld genomen bijna € 1.500 minder kwijt dan een inwoner van buurgemeente Heeze-Leende. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van cijfers van het CBS.

Het CBS houdt per gemeente en provincie bij hoeveel gas en stroom inwoners gemiddeld verbruiken. De meest recente cijfers dateren van 2020. Zonneplan legde daar de gemiddelde gas- en stroomkosten (CBS, maart 2022) naast en hield bovendien rekening met het percentage huishoudens dat gebruikmaakt van stadsverwarming.

In en rondom de grotere steden zijn Brabanders het minst kwijt aan hun energierekening. Zo betalen inwoners van de gemeenten Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch minder dan € 4.000 per jaar. Daartegenover staat dat er liefst twintig Brabantse gemeenten zijn waar je gemiddeld meer dan € 5.000 kwijt bent. Daar horen ook de gemeenten Asten en Someren bij met resp. € 5.038 en € 5.009.

Deze verschillen zijn volgens Zonneplan goed te verklaren. In veel gemeenten waar de energiekosten het hoogst zijn, ligt de gemiddelde woningwaarde ook het bovengemiddeld hoog. Dat komt deels doordat een gemeente als Heeze-Leende - waar de energiekosten relatief hoog zijn - aanzienlijk meer eengezinswoningen kent dan bijvoorbeeld een stad als Eindhoven. Daar bestaat ruim een derde van de woningvoorraad uit appartementen. In deze woningen is in de regel minder gas nodig om de woning te verwarmen dan in een grotere eengezinswoning.

Bovendien is een deel van de woningen in steden aangesloten op stadsverwarming. Dat houdt in dat een gedeelte van de woningen centraal wordt verwarmd. Daarvoor wordt restwarmte uit onder meer fabrieken en afvalcentrales gebruikt. De prijzen hiervoor zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de gasprijs, maar zijn de afgelopen maanden desondanks aanzienlijk minder hard gestegen.

Bekijk ook de Zonneplan Newsroom voor meer achtergrondinformatie.

Jaarlijkse energiekosten per gemeente in de Peel en omstreken:

Asten: € 5.038
Cranendonck: € 5.116
Deurne: € 5.028
Eindhoven: € 3.848
Geldrop-Mierlo: € 4.450
Gemert-Bakel: € 4.991
Heeze-Leende: € 5.300
Helmond: € 4.109
Laarbeek: € 4.886
Nuenen: € 5.037
Someren: € 5.009
Son en Breugel: € 5.149