Happen en trappen met Sam Sam

Op zondag 9 oktober gaan de leden van alleenstaandenvereniging Sam Sam happen en trappen.

Ook nieuwe leden en introducés zijn welkom.

De samenkomst is om 11.00 uur op de locatie Beatrixlaan 21 in Asten.

Met een mooie fietstocht en lekkere hapjes gaat dit een leuke dag worden.

De tocht is ongeveer 30 km.

De eigen bijdrage is € 8 voor leden en € 10 voor niet leden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 oktober aan de bar of e-mail samsamalleenstaandenvereniging@gmail.com.