Helft bedrijven met TVL-1 boekte minder omzetverlies dan verwacht

Van de ongeveer 32.000 bedrijven in ons land waarvan de tegemoetkoming voor vaste lasten over juni-september 2020 (TVL-1) definitief is vastgesteld, moet 16% hun voorschot volledig terugbetalen. 

Ongeveer 34% behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager vastgesteld dan eerder aangegeven. Bij ongeveer 12% van de bedrijven wordt de tegemoetkoming juist hoger. Het verschil tussen het eerder toegekende en vastgestelde bedrag hangt samen met het verschil tussen het vooraf ingeschatte omzetverlies en de gerealiseerde omzet van het bedrijf.

Dat meldt het CBS op basis van cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De TVL-1 is een van de coronasteunmaatregelen ter ondersteuning van ondernemers met een omzetverlies van ten minste 30%. De toekenning van de TVL-1 ging op basis van het door bedrijven verwachte omzetverlies in juni-september 2020. De vaststelling vindt plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde omzetten over deze periode.

Op 31 mei 2021 is voor ruim 80% van de bedrijven de TVL-1 definitief vastgesteld, dat zijn 31.700 bedrijven. Van deze bedrijven wijkt bij 62% de gerealiseerde omzet af van de inschatting vooraf. Een lagere vaststelling van de TVL kan leiden tot een terugbetaling en een hogere vaststelling tot een nabetaling.

Vooral bij horecabedrijven viel vaststelling TVL-1 lager uit

Bij ongeveer de helft van de bedrijven was de vaststelling van de TVL-1 lager dan de toekenning. Dit kwam het vaakst voor in de horeca en de overige dienstverlening, waaronder kappers en schoonheidssalons (beiden 58%). Binnen de horeca waren het vooral restaurants (30%) en hotels (27%) waarvan de daadwerkelijke omzet niet aan het criterium van minimaal 30% omzetverlies voldeed.

Bij bedrijven in de ICT-sector en de verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder uitzend- en reisbureaus) was het vastgestelde bedrag het vaakst gelijk aan of hoger dan de toekenning (63%).

Ongeveer een op de zes ICT-bedrijven met TVL-1 schatte het omzetverlies te laag in en heeft recht op extra steun.

Vaststelling bij grotere bedrijven vaakst gelijk aan toekenning

Bij ruim 60% van de bedrijven met minstens 50 werkzame personen was de toekenning gelijk aan de definitief vastgestelde TVL-1.  Bedrijven met een bedrijfsgrootte tot 50 werkzame personen hadden meer moeite met het vooraf inschatten van hun omzet over juni tot en met september 2020. Bij deze bedrijven had maar 34% tot 41% van de bedrijven het omzetverlies correct ingeschat.

In totaal is voor de TVL-1 regeling 549 miljoen euro toegekend aan bedrijven in juni tot en met september 2020. Van 80% van de bedrijven is op 31 mei 2021 de TVL-1 definitief vastgesteld op basis van werkelijke omzetten; zij ontvangen in totaal 338 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief de nabetalingen aan bedrijven die te weinig ontvingen en de terugbetalingen van bedrijven die (deels) hun tegemoetkoming moeten terugbetalen.