Herhaalde oproep: Wie wordt de 29e Zùmmerse Mens?

Dit jaar wordt voor de 29e keer de Zùmmerse Mens gekozen. 

Door het coronavirus kon de verkiezing in het afgelopen jaar helaas niet doorgaan.

Met de gemeente is afgesproken, dat de verkiezing deze keer - ongeacht de coronamaatregelen - door zal gaan.

In overleg wordt bekeken op welke wijze en tijdstip hieraan invulling wordt gegeven.

De Stichting Someren Natuurlijk is op zoek naar de 29e Zùmmerse Mens en doet een oproep aan de inwoners uit Someren-Dorp, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide: Kent u een bijzondere Zùmmerse Mens?

Kent u iemand in uw omgeving, die in aanmerking komt voor de eretitel Zùmmerse Mens 2021? Zo iemand die altijd klaar staat voor iedereen. Iemand die het heel gewoon vindt om zich als vrijwilliger in te zetten voor de medemens. Een Somerenaar, jong of oud, die dat doet zonder hiermee op de voorgrond te treden. U kent vast wel iemand die aan deze criteria voldoet.

Draag hem of haar dan voor als Zùmmerse Mens 2021.

Dit kan tot 1 december 2021 via e-mail zummersemens@somerennatuurlijk.nl of schriftelijk aan Stichting Someren Natuurlijk, p/a Grebbe 7, 5711 KV Someren (op enveloppe vermelden Zùmmerse Mens 2021).

Eric Driessen

Geef in uw voordracht aan:

· De naam en het adres van degene die voor de eretitel wordt voorgedragen.

· De reden waarom hij of zij in aanmerking komt als Zùmmerse Mens 2021.

· Naam en adres van degene die deze persoon voordraagt.

Meer informatie vindt u op www.somerennatuurlijk.nl.

U kunt daar ook het voordrachtformulier Zùmmerse Mens downloaden, invullen en e-mailen of opsturen.

Uiteraard kan er maar één persoon genomineerd worden. Heeft u vorig jaar (of al eerder) een kandidaat voorgedragen maar is deze toen niet verkozen, probeer het dan dit jaar gerust nog een keer.

Anonieme voordrachten worden niet in behandeling genomen.

Personen, die al koninklijk of kerkelijk onderscheiden zijn, worden niet in de nominatie opgenomen.