Herstel ‘lek’ Meerbaansblaak in Nationaal Park De Groote Peel

In de hoogveennatuur van de Peel is het van essentieel belang om zo goed en lang mogelijk regenwater vast te houden.

Op sommige plekken is de Peel echter ‘lek’, doordat er bijvoorbeeld diepe sloten zijn gegraven in de tijd van de turfstekers.

Beetje bij beetje werkt Staatsbosbeheer aan het opnieuw ‘waterdicht’ maken van het natuurgebied, zodat de bijzondere hoogveennatuur kan herstellen.

Zo ook in het Meerbaansblaak, een waterplas aan de rand van De Groote Peel. Misschien wel een van de meest bekende plekken in het gebied. Vernoemd naar de Peelbaan waar vroeger uitgegraven turf over afgevoerd werd: de Meerbaan. Het water stroomt te snel weg naar de ondergrond, waardoor de plas in de zomer vaak deels droog komt te liggen. De karakteristieke stukken kienhout steken dan boven het water uit.

Voor een herstellend hoogveen is een stabiel waterpeil erg belangrijk. Daarom gaat Staatsbosbeheer begin december aan de slag met het dichtmaken van het ‘lek’ in de bodem. Veenmos, het plantje dat van essentieel belang is voor de vorming van hoogveen, zal profiteren van meer water en een stabiel waterpeil. Net als veel dieren zoals libellen, kikkers en andere soorten die in en om het water leven.

Extra laag grond

Door een waterdichte laag grond aan te brengen op de bodem stroomt het water straks minder snel weg naar de ondergrond. Hierdoor wordt het Meerbaansblaak vooraan bij de vlonder wat ondieper, zodat hier moerasplanten kunnen gaan groeien. Om de plek voor bezoekers aan De Groote Peel nog beter beleefbaar te maken wordt er 2023 een nieuwe vlonder aangelegd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Programma Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Begin december 2022 starten de werkzaamheden. Dit zal naar verwachting enkele weken duren. De bestaande vlonder wordt afgebroken, waarna er extra grond wordt aangebracht in het water. Tijdens de werkzaamheden blijft het wandelpad toegankelijk, maar zal er tijdelijk wat overlast ontstaan. Let op de bebording ter plaatse.