Heusdense agrariërs gezamenlijk in Stichting Leefbaar Peelland

Een groep Heusdense agrariërs heeft besloten om de stichting Leefbaar Peelland op te richten met als voornaamste doelstelling invloed en medezeggenschap te hebben in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)  'Vitale Peel'.

De stichting heeft inmiddels een bestuur, bestaande uit voorzitter Toon van Hoof, secretaris-penningmeester Milou Ulen en de bestuursleden Bas Aarts, Toon Hartman, Richard van den Heuvel, Daan Lammers en Ankie Wijnen.

In persbericht vertellen zij waarom de stichting wordt opgericht: ,,We willen dat er niet over ons gepraat wordt in het proces van de Gebiedsgerichte Aanpak rond de Peel, maar met ons. Immers de impact op bedrijven en gezinnen is enorm groot en dus ook voor leefbaarheid van het gebied. Er heerst al langer grote onvrede binnen de agrarische sector over hoe de gebiedsgerichte aanpak (GGA) is opgepakt, maar ook de manier waarop het kabinet het stikstofprobleem tracht op te lossen en de alsmaar veranderende en toenemende regelgeving, waarbij het toekomstperspectief van de agrarische sector blijkbaar veel te weinig aandacht krijgt. Heusdense agrariërs willen daarom deze stichting oprichten om de krachten en kennis te bundelen en mee te kunnen praten hoe het verder moet. Daarbij strijden wij voor een gezond toekomstperspectief voor onze bedrijven en tegelijkertijd voor een leefbaar platteland. Ook willen wij opkomen voor de belangen van stoppende agrariërs. Wij willen enerzijds dat de aanpak wordt gebaseerd op haalbare doelstellingen uitgaande van meetbare resultaten. Anderzijds willen we aan de slag gaan met projecten waarbij innovatie de bedrijven verder moeten helpen om toekomst te hebben in de Peel. Ook willen we, als de overheid vindt dat bedrijven te dicht bij het natuurgebied liggen en de ondernemer elders verder wil, er goede mogelijkheden komen om bedrijven te verplaatsen en zo op een andere plek een nieuw bestaan op kunnen bouwen. De stichting wil in gesprek gaan met de partijen binnen de GGA, zoals provincie, waterschap, gemeente en natuurorganisaties, om onze ideeën en voorwaarden kenbaar te maken om als belangrijke partner in dit proces een stem te krijgen. De stichting heeft een duidelijk eigen gezicht, maar komt niet in plaats van de bestaande agrarische belangenorganisaties. Wij willen samenwerken waar het kan, maar verwachten een duidelijke meerwaarde te hebben voor de plaatselijke uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak, waarbij naast natuur en water, de landbouw een belangrijk onderwerp is in dit proces. Voor de naam Leefbaar Peelland is gekozen omdat de agrarische sector in kleine kernen als Heusden nog steeds een belangrijke functie heeft in de leefbaarheid van het dorp en dat in de toekomst ook wil behouden. Daarom wordt later nog eens bekeken of de stichting haar activiteiten gaat verbreden richting andersoortige bedrijven en burgers. Vooralsnog is gekozen voor het Heusdense deel langs de Groote Peel. Maar ook hier wordt de mogelijkheid opengelaten om het gebied verder uit te breiden.  

Binnenkort komt de stichting Leefbaar Peelland met de website www.leefbaarpeelland.nl.