Hoogfeest Maria Tenhemelopneming in Ommel

Op zondag 15 au­gus­tus, op het Hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming, zijn er in Ommel twee Heilige Missen. 

Om 9.30 uur is de pa­ro­chiemis en om 11.30 uur is de bede­vaartmis van de KBO Asten-Someren-Deurne.

Rob Fritsen

Om 9.30 uur is de pa­ro­chiemis met het Jozef-Paulus­koor uit Someren-Heide.

Voor deze Heilige Mis hoeft men zich niet aan te mel­den.

Cele­brant is kape­laan Harold van Overbeek.

monique sauve

Om 11.30 uur is de bede­vaartmis van de KBO Asten-Someren-Deurne. Cele­brant is kape­laan Harold van Overbeek.

De zang wordt ver­zorgd door de Peelzan­gers uit Liessel met Jan Peters achter het orgel. 

Van­wege de coronamaat­regelen moet voor deze Heilige Mis vooraf wor­den ge­re­ser­veerd bij Piet Matheij, tel. 0493-313891.