In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal in ons land naar verwachting stijgen van ruim 800.000 in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. 

De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021.

Dit blijkt uit het eindrapport van de Verkenning Bevolking 2050 van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS.

Twee tot drie keer zoveel 80-plussers verwacht

In alle toekomstvarianten voor de bevolkingsontwikkeling neemt het aantal 80-plussers sterk toe. Dat komt doordat er na de Tweede Wereldoorlog veel mensen zijn geboren die de komende dertig jaar de 80 passeren, én doordat ouderen langer dan vroeger blijven leven.

Hoe sterk de stijging van het aantal 80-plussers zal zijn, hangt vooral af van de verdere ontwikkeling van de levensverwachting. De bevolkingsprognose van het CBS voorziet een stijging tot ongeveer 2 miljoen 80-plussers in 2050. Stijgt de levensverwachting sterker door dan in de CBS-prognose wordt voorzien, dan telt Nederland dat jaar 2,6 miljoen 80-plussers, ruim drie keer zoveel als nu. Als de levensverwachting minder sterk stijgt zijn dat er 1,5 miljoen, krap twee keer zoveel als nu.

Veel minder 20- tot 65-jarigen per 80-plusser

Een groter aantal 80-plussers kan onder meer leiden tot meer vraag naar werknemers in de zorg. De toename van de bevolking in de beroepsleeftijden van 20 tot 65 jaar zal naar verwachting echter niet gelijk opgaan met de groei van het aantal ouderen. De verwachte ontwikkeling van het aantal mensen in deze beroepsleeftijden varieert van ongeveer 10% afname bij lage migratie, tot 10% toename bij hoge migratie. Dit betekent dat het aantal 20- tot 65-jarigen per 80-plusser zal dalen van 12 nu, naar tussen de 4 en 7 in 2050. 

In welke mate Nederland in 2050 zal kampen met een arbeidskrapte in de zorg, hangt niet alleen af van het toekomstige aantal 80-plussers en 20- tot 65-jarigen. Als ouderen in 2050 gezonder zijn dan nu, kan dat de zorgvraag beperken. En als de arbeidsparticipatie toeneemt, kan er makkelijker aan die vraag worden voldaan.