Indrukwekkende afscheidsdienst Mari Heesakkers

Op zondag 9 mei overleed Mari Heesakkers uit Someren op 62-jarige leeftijd. 

Op vrijdag 14 mei was er een indrukwekkende afscheidsdienst in de tuin van zijn woning bij 'zijn' molen Den Evert aan de Einhoutsestraat.

Rob Fritsen

Politieagent Mari Heesakkers werd in de ochtend onder politie-escorte door zijn broers en collega’s door een erehaag naar de tuin gebracht.

Met man en macht werd alles hiervoor in gereedheid gebracht om de grote massa bezoekers in goede banen te kunnen leiden.

De hele dag door waren bezoekers verspreid welkom om de afscheidsdienst zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Rond 16.00 uur vertrok Mari naar zijn laatste rustplaats. 

Alle molenaars van de Peellandse Molenstichting brachten hem een laatste groet. Molen Den Evert draaide in zijn geheel met de rouwstoet mee.

De molen had al de hele week in de rouwstand gestaan.

Mari Heesakkers was molenaar van Den Evert vanaf 2009.

In 2008 werd de molen stilgezet omdat de standerd rot was. De restauratie begon in september 2009 waarbij de molenkast compleet van zijn onderstel werd gelicht. Tijdens deze restauratie woonde Mari al in de aangelegen molenaarswoning.

Op zaterdag 8 mei 2010 werd de molen, tijdens de Nationale Molendag, heropend. 

Hierna draaide Mari Heesakkers de molen samen met Riekus Meijering.

Hans Wasmus

Mari Heesakkers werd in 2012  door JOEK verkozen tot vrijwilliger van het jaar.

Mari zette zich op een zeer enthousiaste en gedreven manier in voor de Kennedymars. Dit deed hij vanuit zijn functie als veiligheidscoördinator van de politie. Hij was o.a. belast met de organisatie, planning en het draaiboek voor alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid rondom de Kennedymars.