Informatieavond CDA Someren

Het CDA Someren start op maandag 6 september het politieke seizoen met een informatieavond in zalencentrum Centraal in Someren.

Vanaf 19.45 uur zijn CDA-ers, sympathisanten en inwoners van Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide welkom.

Op de agenda van de informatieavond staat onder meer een toelichting op het initiatief Tiny Houses en het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000 voor het opstellen van een bestemmingsplan voor motorcrossterrein De Herselse bossen van MAC Lierop.

Rob Fritsen

De Raad van State heeft in zijn uitspraak aangegeven, dat het motorcrossterrein onder het overgangsrecht valt en dat een deel van de activiteiten (trainen en vier wedstrijden per jaar) wordt toegestaan. Door een herziening van het bestemmingsplan wordt het gebruik gelegaliseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld een bijdrage in de kosten te doen voor de herziening van het bestemmingsplan.

Op de agenda van de commissie Burger & Bestuur staat onder meer een voorstel om de  gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven op enkele punten te wijzigen. Eerder is na onderzoek al geadviseerd om enkele gemaakte afspraken te herzien en de samenwerkingsvorm te vereenvoudigen. Na een proefperiode kunnen de aanpassingen nu geformaliseerd worden.

Naast deze zaken worden deelnemers bijgepraat door wethouder Louis Swinkels over de laatste ontwikkelingen in Someren. Verder is er ruimte voor discussie over onderwerpen die u zelf in kunt brengen.

Ook als u geen politieke voorkeur heeft voor CDA Someren bent u welkom in zalencentrum Centraal. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 4 oktober.