Informatieavond over Centrumvisie en BIZ

De gemeente Someren houdt op woensdag 30 juni een afsluitende dorpsconferentie over de Centrumvisie.

De visie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. 

Op deze avond presenteert de gemeente het scenario waar de gemeenteraad voor heeft gekozen (scenario II) en wordt verteld wat de volgende stappen zijn.

Ook hoort u hoe u als inwoner en ondernemer mee kunt blijven doen om het centrum van Someren in de toekomst vorm te geven. U kunt die avond ook vragen stellen.

Eric Driessen

De centrumregisseur vertelt over de BIZ (Bedrijveninvesteringszone). Tot en met 2 juli kunnen alle ondernemers uit het centrum van Someren - die binnen het vastgestelde BIZ-gebied liggen - hun stem laten horen over dit ondernemersfonds.

Om in de toekomst budget te hebben voor een bruisend centrum van Someren, krijgt de vereniging BIZ Centrum Someren subsidie van de gemeente.

Deze subsidie bestaat uit de BIZ-bijdragen: een heffing waaraan alle centrumondernemers meebetalen op basis van de ruimtes die zij gebruiken in het centrum. Op die manier worden de kosten van de investeringen in het centrum eerlijk verdeeld. Iedereen plukt immers de vruchten van publiekstrekkende activiteiten.

De informatieavond over de Centrumvisie Someren start op woensdag 30 juni om 19.30 uur in De Ruchte.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via e-mail communicatie@someren.nl.

Op www.siris.nl en op SIRIS-facebook is een filmpje te zien waarin wethouder Louis Swinkels, Marcel Looijmans van de OVS en Mark Greijmans, voorzitter van de BIZ, informatie geven over de centrumvisie en de BIZ-bijdrage.