Informatieavond rondom laaggeletterdheid in Bibliotheek Someren

Uit onderzoek blijkt dat in Asten en Someren 12% van de bevolking laaggeletterd is, dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Laaggeletterd zijn betekent dat mensen vanwege beperkte basisvaardigheden in lezen, schrijven, rekenen en digitale zaken, niet volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij.

Van 8 tot en met 15 september is het ‘De Week van Lezen en Schrijven’ waarin aandacht is voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vindt er op woensdagavond 14 september een infobijeenkomst plaats over laaggeletterdheid in de Bibliotheek in Someren. Deze bijeenkomst is voor mensen die in hun (vrijwilligers)werk mensen tegenkomen die laaggeletterd zijn.

De aanleiding voor deze avond is het nieuwe convenant ‘Ontwikkeling taal, rekenen en digitale vaardigheden in Asten en Someren 2022-2026’. Het convenant wordt deze avond officieel ondertekend door wethouder Janine Spoor van de gemeente Asten, wethouder Koert Kusters van de gemeente Someren en bestuurders van Bibliotheek Helmond-Peel, Onis Welzijn, ROC ter Aa en stichting Lezen & Schrijven.

Deze partners geven met het convenant een nieuwe impuls aan hun jarenlange samenwerking om laaggeletterdheid tegen te gaan. 

Wethouder Koert Kusters en wethouder Janine Spoor zullen op woensdag 14 september kort de plannen voor de komende jaren toelichten. 

Programma infobijeenkomst voor professionals  

Tijdens deze avond van 19.00 tot 21.00 uur wordt er gesproken met Astenaar Piet van Horrik over zijn ervaringen met laaggeletterdheid. Ook kunnen deelnemers zelf een indruk krijgen van hoe het is om laaggeletterd te zijn. Tot slot is er een kleine informatiemarkt waar deelnemers leren naar welke plekken ze kunnen doorverwijzen als ze denken dat iemand laaggeletterd is. 

Doel

Het doel van de informatiebijeenkomst is om professionals te helpen bij wat ze kunnen doen als ze laaggeletterdheid tegen komen in hun (werk-)omgeving.

Zodat:
1. Laaggeletterdheid bespreekbaar is

2. Ze mensen die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden kunnen toeleiden naar hulp en opleidingen

3. Voorkomen problemen met taal, rekenen of digitale vaardigheden voorkomen kunnen worden.

4. Cursussen en begeleiding aangeboden kan worden gericht op mensen met Nederlands als eerste maar ook als tweede taal.

Eric Driessen

Voorleesbus op de weekmarkt

Naast de bijeenkomst is Blikkie de Voorleesbus op woensdag 14 september op de weekmarkt in Asten. Alle kinderen (en ouders of grootouders) zijn welkom om te komen luisteren naar het voorlezen. Er wordt voorgelezen door diverse mensen vanuit de gemeente (o.a. wethouder Janine Spoor van de gemeente Asten), bibliotheek en Onis Welzijn. Terwijl de kinderen worden voorgelezen, gaan de volwassenen in gesprek over laaggeletterdheid.

Problemen bij laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan oorzaak zijn van veel soorten problemen, bijvoorbeeld:

•         (klein)kinderen niet kunnen voorlezen

•         rekeningen niet kunnen betalen

•         moeilijker een baan vinden en behouden

•         bijsluiters van medicijnen niet kunnen lezen

Gratis ondersteuning en informatie

Er zijn verschillende manieren van gratis ondersteuning bij laaggeletterdheid. Zowel als Nederlands de moedertaal is, als dat Nederlands de tweede taal is, namelijk:

  • Bij Onis in de vorm van taalgroepen maar ook individuele taalondersteuning
  • Bij de bibliotheek cursussen voor computervaardigheden
  • Bij het ROC ter Aa cursussen op het gebied van taal en rekenen