Informatieavonden over crisisnoodopvang asielzoekers in De Hoof in Someren

De gemeente Someren vangt van 28 november tot en met 27 januari maximaal 450 asielzoekers op in groepsaccommodatie De Hoof in Someren. 

Vorige week zijn de omwonenden via een brief op de hoogte gebracht van dit besluit dat unaniem door de gemeenteraad is genomen.

Op woensdag 19 oktober vond er een eerste informatiebijeenkomst voor de direct omwonenden plaats.

Op dinsdag 25 oktober en maandag 31 oktober vinden er in De Ruchte voor alle inwoners van Someren informatieavonden plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de crisisnoodopvang en kan iedereen zijn/haar vragen stellen.

Door de opvang in De Hoof wil de gemeente een groep asielzoekers voor een langere periode rust bieden. Deze groep verblijft momenteel al gedurende enkele maanden, voor telkens kortdurende verblijven van drie weken, in diverse gemeenten in onze regio. Samen met deze groep reist ook een vast beveiligingsbedrijf mee dat 24 uur per dag, 7 dagen per week op de opvanglocatie aanwezig is.

De groep asielzoekers bestaat uit een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen. Ongeveer 16 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Uitgeprocedeerde asielzoekers maken geen deel uit van deze groep. Het gaat bij crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure.

Samen met de Veiligheidsregio en De Hoof regelt de gemeente bed, brood, bad en bescherming voor deze mensen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op het besluit om asielzoekers op te vangen. Daarnaast zal de Veiligheidsregio de aanwezigen informeren over de wijze waarop de crisisnoodopvang georganiseerd wordt. Het Rode Kruis, GHOR, het beveiligingsbedrijf en Vluchtelingenwerk zijn deze avond ook aanwezig.

Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Iedereen is welkom om bij de volgende avonden in De Ruchte aan te sluiten:

• Dinsdag 25 oktober van 20.30 tot 22.00 uur

• Maandag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur

Petitie

Bij de gemeente is een melding gedaan van een bijeenkomst die zondag 23 oktober op het Wilhelminaplein plaatsvindt en waarbij inwoners worden opgeroepen om een petitie tegen de komst van de asielzoekers te ondertekenen.

Het college en de gemeenteraad zullen niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn om de petitie in ontvangst te nemen.

In overleg met initiatiefneemster wordt een afspraak ingepland voor een later moment.

Op www.someren.nl/opvang staat meer informatie over het besluit en proces, de locatie en de groep asielzoekers.

Inwoners met vragen kunnen deze stellen via e-mail opvang@someren.nl.