Demonstatie tegen komst crisisnoodopvang asielzoekers in De Hoof in Someren

De gemeente Someren vangt van 28 november tot en met 27 januari maximaal 450 asielzoekers op in groepsaccommodatie De Hoof in Someren. 

Ongeveer honderd mannen, vrouwen en kinderen hielden op zondagmiddag 23 oktober een protestactie tegen de crisisnoodopvang voor de asielzoekers. Ze zijn vooral bang voor overlast en vinden het aantal mensen dat wordt opgevangen te groot.

De bedoeling was om een petitie aan te bieden aan de leden van het college van B en W en gemeenteraadsleden, maar die maakten al eerder bekend om niet bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

De gemeente kiest voor twee informatieavonden voor alle inwoners van Someren, waar een toelichting wordt gegeven op de organisatie van de crisisnoodopvang en waar iedereen zijn/haar vragen kan stellen.

De informatieavonden zijn op dinsdag 25 oktober en maandag 31 oktober in De Ruchte voor alle inwoners van Someren. 

Door de opvang in De Hoof wil de gemeente een groep asielzoekers voor een langere periode rust bieden. Deze groep verblijft momenteel al gedurende enkele maanden, voor telkens kortdurende verblijven van drie weken, in diverse gemeenten in onze regio. Samen met deze groep reist ook een vast beveiligingsbedrijf mee dat 24 uur per dag, 7 dagen per week op de opvanglocatie aanwezig is.

De groep asielzoekers bestaat uit een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen. Ongeveer 16 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Uitgeprocedeerde asielzoekers maken geen deel uit van deze groep. Het gaat bij crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure.

Samen met de Veiligheidsregio en De Hoof regelt de gemeente bed, brood, bad en bescherming voor deze mensen.

Eric Driessen

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op het besluit om asielzoekers op te vangen. Daarnaast zal de Veiligheidsregio de aanwezigen informeren over de wijze waarop de crisisnoodopvang georganiseerd wordt. Het Rode Kruis, GHOR, het beveiligingsbedrijf en Vluchtelingenwerk zijn ook aanwezig op deze avond.

Iedereen is welkom om bij de volgende avonden in De Ruchte aan te sluiten:

• Dinsdag 25 oktober van 20.30 tot 22.00 uur

• Maandag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur

Eric Driessen

Achtergrondinformatie

Op 26 augustus heeft het Rijk besloten extra maatregelen te nemen om de asielcrisis in te dammen. Onder andere wordt aan de kant van gemeenten het aantal te realiseren crisisnoodopvangplekken opgehoogd, van 225 naar in totaal 450 plekken per veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio’s coördineren dit.

Op dit moment is de crisisnoodopvang een ‘reizend circus’ waarbij elke drie weken een andere gemeente in de regio wordt aangedaan. Deze vorm van crisisnoodopvang (CNO) bestaat in de regel uit opvang in sporthallen. Deze opvang wordt vrijwel volledig door de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) geregeld.

De VRBZO regelt de logistieke invulling, bemensing en beveiliging. Zij huren de locatie, zorgen voor de opvang, logistiek en beveiliging. Ook maken zij afspraken met de GGD, cateraars, schoonmaakbedrijven, wasserettes, etc. Waar mogelijk en passend wordt bekeken wat lokaal uitgevoerd kan worden.

Uit menselijk oogpunt heeft de gemeente Someren voorgesteld om deze personen voor een langere periode op te vangen en ze in de maanden december en januari rust te bieden. Groepsaccommodatie De Hoof is bereid de locatie gedurende de periode tussen 28 november 2 en 27 januari beschikbaar te stellen voor de opvang van in totaal 450 asielzoekers. Deze accommodatie in het buitengebied van Someren biedt voldoende ruimte om het aantal personen onder goede omstandigheden op te vangen. Ook zijn er in en rondom de accommodatie recreatieve mogelijkheden.

De duur van de opvang is begrensd in tijd en ruimte. De afgesproken periode ligt tussen 28 november en 27 januari. Mocht er geen structurele oplossing komen vanuit het Rijk dan is het mogelijk deze periode op De Hoof te verlengen tot maximaal 6 maart 2023 voor maximaal 260 personen. Geen andere gemeente in de regio verzorgt zo lang CNO voor zo’n grote groep mensen. De gemeente Someren zorgt daarmee voor een grote maatschappelijke bijdrage aan de regionale doelstellingen om tijdelijk asielzoekers op te vangen.

Alle gemaakte kosten rondom de opvang worden vergoed door de Rijksoverheid. De opvang kost de gemeente niets en de gemeente maakt hier ook geen winst op. Omdat de veiligheidsregio de locatie huurt, maken zij prijsafspraken met groepsaccommodatie De Hoof.

De ervaring van andere gemeentes is dat er vooral in de aanloop van de opvangperiode vragen zijn over hoe de opvang nu in zijn werk treedt. Ook is er ongerustheid over met name de veiligheid van de inwoners en vraagt men zich af waarom uitgerekend in de eigen gemeente CNO wordt uitgevoerd. De ervaring van andere gemeentes is dat er vanaf de uitvoering weinig tot geen negatieve reacties zijn en inwoners na afloop met een positief gevoel terugkijken op de opvangperiode.