Tweede informatiebijeenkomst over komst crisisnoodopvang asielzoekers in De Hoof in Someren

De gemeente Someren vangt van 28 november tot en met 27 januari maximaal 450 asielzoekers op in groepsaccommodatie De Hoof in Someren. 

De gemeente hield op maandag 31 oktober in De Ruchte de tweede informatieavond voor alle inwoners van Someren, waar een toelichting werd gegeven op de organisatie van de crisisnoodopvang en waar iedereen zijn/haar vragen kon stellen. 

Na het welkomstwoord van burgemeester Dilia Blok vertelde wethouder Louis Swinkels over de opdracht van het Rijk en het besluit van de gemeente om de crisisnoodopvang in De Hoof te realiseren. Paul van Dooren, projectleider van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gaf tekst en uitleg over de organisatie rond de crisisnoodopvang. 

Op dit moment is de crisisnoodopvang in onze regio een ‘reizend circus’ waarbij elke drie weken een andere gemeente in de regio wordt aangedaan. Deze vorm van crisisnoodopvang (CNO) bestaat in de regel uit opvang in sporthallen en leegstaande panden. Deze opvang wordt vrijwel volledig door de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) geregeld.

De VRBZO regelt de logistieke invulling, bemensing en beveiliging. Zij huren de locatie, zorgen voor de opvang, logistiek en beveiliging.

De asielzoekers komen vanaf maandag 28 november naar De Hoof in Someren en vertrekken maximaal 27 januari. Momenteel zitten zij verdeeld over twee locaties: Bladel (Hapert) en Helmond (Mierlo-Hout). Het zijn er nu ongeveer 200. Op de eerste dag arriveren de mensen die in Hapert en Helmond zitten. Vrij snel daarna komen de overige 250 vluchtelingen. De coördinatie hiervan ligt bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Veiligheidsregio.

Het is de bedoeling dat de asielzoekers na twee maanden naar een andere locatie gaan. Het COA is nu bezig met het (her)openen van een aantal centra, waar plek is voor asielzoekers.

De belangrijkste vraag tijdens deze tweede informatieavond vanuit de zaal was waarom Someren het maximumaantal van 450 asielzoekers wil  opvangen. De komst van asielzoekers was niet zozeer het probleem. Wel het hoge aantal. Burgemeester Blok en wethouder Swinkels moesten tot drie keer toe uitleggen waarom Someren zo royaal met de opvang van asielzoekers omgaat: ,,Om humanitaire redenen heeft de gemeente Someren voorgesteld om 450 personen voor een langere periode op te vangen in De Hoof en ze daar in de maanden december en januari rust te bieden. Ze zijn toe aan rust en die zullen ze daar ook vinden. De accommodatie biedt voldoende ruimte om zo'n groot aantal personen onder goede omstandigheden op te vangen. Er zijn kamers voor een echtpaar of voor een gezin en slaapzalen voor alleenstaanden. Het sanitair en de douches zijn in orde en er zijn tv's. De mensen kunnen er op adem komen na wekenlang van hot naar her gesleept te zijn. Ook zijn er in en rondom de accommodatie recreatieve mogelijkheden zoals een sporthal en sportvelden. In De Hoof verblijven al jaren grote groepen mensen. Daarom is deze locatie zeer geschikt''.

Vanuit de zaal werd geroepen dat De Hoof wel eens in beeld zou kunnen komen bij het Rijk als de opvang van de asielzoekers daar een succes zou worden. De weg naar een permanent asielzoekerscentrum zou dan open komen te liggen. Burgemeester Blok reageerde tot drie keer toe dat de gemeente hier niet vrijwillig aan zal meewerken.

Op de opmerking dat de gemeente Someren geld verdient aan de opvang van de asielzoekers antwoordde de burgemeester: ,,Alle gemaakte kosten rondom de opvang worden vergoed door de Rijksoverheid. De opvang kost de gemeente niets en de gemeente verdient er ook niet aan. Omdat de Veiligheidsregio de locatie huurt, maken zij prijsafspraken met groepsaccommodatie De Hoof''.

Groep asielzoekers

De groep asielzoekers, die naar Someren komt, bestaat uit een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen. Zestien verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. De mensen die worden opgevangen zijn volgens wethouder Swinkels om een goede reden hun land van herkomst ontvlucht. ,,De groep maakt een goede kans om een status te krijgen. De leeftijden variëren van 2 tot 60 jaar. Uitgeprocedeerde asielzoekers maken geen deel uit van deze groep. Het gaat bij crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure''. 

Diverse sprekers twijfelden aan het feit dat het besluit om 450 asielzoekers in de crisisnoodopvang in De Hoof op te vangen unaniem door de gemeenteraad genomen was. De sprekers geloven kennelijk niet dat dit in Someren mogelijk is. Burgemeester Blok stelde de vragenstellers voor om na afloop van de bijeenkomst met de aanwezige raadsleden te gaan praten om bevestiging te krijgen dat het besluit wel degelijk unaniem genomen is.

Eric Driessen

Natuurlijk waren er ook vragen over veiligheid van de Somerense burgers. Burgemeester Blok beloofde dat de veiligheid van de inwoners van Someren altijd voorop zal staan.: ,,Ik zal als burgemeester direct ingrijpen wanneer blijkt dat regels worden overtreden of overlast ontstaat. Ongeacht waar iemand vandaan komt. De gemeente Someren accepteert geen overlast. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, moeten direct de opvang verlaten en worden teruggebracht naar Ter Apel''. 

Wethouder Swinkels meldde dat er mobiele lantaarnpalen in de buurt van De Hoof komen voor extra verlichting.

Samen met deze groep asielzoekers reist een vast beveiligingsbedrijf mee dat 24 uur per dag, zeven dagen per week op de opvanglocatie aanwezig is. De beveiligingsmensen spreken de talen en kennen een deel van de vluchtelingen omdat zij vanaf het begin af aan samen met deze groep asielzoekers mee zijn gegaan naar de verschillende opvanglocaties. Met de nieuwe vluchtelingen die komen, wordt een intakegesprek gehouden zodat ze weten wat de huisregels zijn en hoe ze zich moeten gedragen, zowel op het complex zelf als daarbuiten.

Het beveiligingspersoneel werkzaam op de locatie zal in de directe omgeving van De Hoof een oogje in het zeil houden.

Asielzoekers, die in De Hoof verblijven, zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Er wordt wel toezicht gehouden op het komen en gaan.

Bezwaarmakers

Groepsaccommodatie De Hoof heeft een recreatiebestemming en geen bestemming om asielzoekers op te vangen. De gemeente wacht nog op juridisch advies om deze bestemming te realiseren. Een groep Somerense burgers zal sowieso bezwaar maken tegen de plannen en zal de gemeente voor de rechter slepen om de plannen niet door te laten gaan.

Extra informatie

Niet besproken op deze informatieavond maar wel belangrijk om te weten: voor de groep asielzoekers in De Hoof wordt vanuit de GGD, als aangewezen instantie, een actief beleid gevoerd om zo veel als mogelijk te voorkomen dat er besmettelijke ziekten uitbreken. Zo wordt de locatie gescreend door de afdeling Technische Hygiëne Zorg van de GGD. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn of de schoonmaak voldoende geregeld is en/of de ventilatie op orde is. Hiervan wordt een rapport opgesteld en de Veiligheidsregio volgt deze adviezen op.

Verder wordt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg aan de kinderen tot en met 18 jaar de mogelijkheid geboden zich te laten vaccineren conform het Rijksvaccinatieprogramma.

Binnenkort wordt aan de groep vanaf 12 jaar de mogelijkheid geboden een COVID-vaccinatie te nemen. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM.

De meereizende arts is extra alert op ziektebeelden die kunnen duiden op infectieziekten en heeft een kort lijntje met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Vragen over de crisisopvang in Someren kunt u stellen via e-mail opvang@someren.nl.