Informatiebijeenkomst CPO-woningbouw Asten

In de nieuwe woonwijk Loverbosch fase 3 heeft de gemeente Asten twee locaties voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gereserveerd, waar toekomstige bewoners gezamenlijk een woningbouwproject kunnen ontwikkelen en (laten) bouwen.

Voor de CPO-locatie aan de toekomstige straat Rijsbes worden zes tot acht semibungalows voor met name 55+ers beoogd.

Specifiek voor deze locatie houdt begeleidingsbureau Vastgoedregisseur in samenwerking met de gemeente Asten een informatieavond om belangstellenden over de mogelijkheden te informeren. Wethouder John Bankers zal hierbij aanwezig zijn.

Rob Fritsen

Het project

Het CPO-plangebied maakt onderdeel uit van de grotere uitbreidingswijk Asten Loverbosch fase 3, waarin ruim 200 woningen worden voorzien. Deze wijk is een vervolg op twee eerdere grotere uitbreidingswijken in Asten.

De benodigde bestemmingsplanwijziging voor deze nieuwe uitbreidingswijk is inmiddels onherroepelijk. De gemeente streeft ernaar om van dit nieuwe woongebied iets bijzonders te maken, waarvoor het thema “de natuur inclusieve woonwijk” is gekozen. Hierbij krijgt natuur en biodiversiteit een centrale rol. Dit betekent dat er niet alleen ruimte is voor nieuwe bewoners, maar ook voor de lokale flora en fauna. Niet alleen in het openbaar gebied, maar ook ten aanzien van de nieuw te bouwen woningen. Denk hierbij aan groendaken, gevelgroen en/of nestkasten. Het CPO-plan voor 55+ers zal uit zes tot acht semibungalows bestaan. De grootte en precieze invulling van de kavels/woningen wordt gebaseerd op de wensen van de toekomstige bewoners.

Geïnteresseerden zullen na de informatieavond middels een inventarisatieformulier dan ook worden gevraagd om hun woonwensen kenbaar te maken. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij CPO treed je samen met je toekomstige buren op als ontwikkelaar van het project. Hoe de woningen er van binnen én buiten uit komen te zien, wordt mede door de toekomstige bewoners bepaald. Daarbij heb je ook inspraak in de grootte en het afwerkingsniveau van je nieuwe woning, waardoor deze volledig aansluit bij jouw wensen én portemonnee. Als groep selecteer je vervolgens een aannemer die de nieuwe woningen zal bouwen. Als deelnemer stapel je dus zelf geen stenen, maar je hebt wel de regie en zeggenschap. Gedurende het gehele proces zullen de toekomstige bewoners hierbij professioneel worden begeleid. 

Informatiebijeenkomst

De informatieavond is op maandag 27 november. Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over het proces, de mogelijkheden op locatie, indicatieve prijzen en de planning.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 16 november (onder vermelding van het aantal bezoekers) via e-mail info@vastgoedregisseur.nl of tel. 040-2423223. Vervolgens ontvang je een uitnodiging met daarin meer informatie over de bijeenkomst.

Indien u verhinderd bent voor de informatiebijeenkomst en u toch interesse heeft in het project, wordt er verzocht om u dan alsnog aan te melden en hierbij kenbaar te maken dat u verhinderd bent. 

Alleen degenen die zich aanmelden voor de bijeenkomst komen in aanmerking voor deelname aan het project. Toewijzing van kavels geschiedt middels loting en alleen aan natuurlijke personen die ook zelf in de woning gaan wonen.

Rob Fritsen