Informatiebijeenkomst Dorpsvisie Heusden ‘Waar gaan we als dorp naar toe?’

Dorpsoverleg Heusden houdt op donderdag 23 juni een bijeenkomst in Hart van Heuze met als thema ‘Dorpsvisie Heusden ‘Waar gaan we als dorp naar toe?’

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45 uur.

De inwoners van Heusden hebben een uitnodiging gekregen met de volgende tekst:

,,Het dorp Heusden heeft bij het lezen van dit artikel de kermis weer achter de rug. Een zeer geslaagd en prachtig evenement waarbij vele dorpsgenoten en bezoekers uit omliggende dorpen aanwezig waren. Jong en oud genoot onder de stralende zon van de vele attracties en horeca gelegenheden. Vooral deze dagen zijn buitengewoon belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp. Na de lange coronaperiode konden de mensen elkaar weer ontmoeten en dit willen we graag blijven doen.

Om dit nu én in de toekomst mogelijk te laten zijn moet Heusden beschikken over de juiste faciliteiten. Wij zijn én blijven actief en willen voorkomen dat ons dorp misschien gaat inslapen. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Asten ons gevraagd om een dorpsvisie op te stellen. Daar gaan we graag op in en we pakken deze handschoen op.

We gaan dit doen op een voor Heusden bekende wijze, allemaal samen, de schouders er onder en medeverantwoordelijkheid nemen. Graag willen wij de inwoners, de verenigingen en de organisaties uitnodigen om met ons mee te denken over de toekomst van Heusden.

Met een Heusdens visie op de toekomst van ons dorp, hebben we een leidraad die we aan de gemeente willen aanbieden. De (toekomstige) beslissingen van de gemeente kunnen hieraan getoetst worden. Een dorpsvisie is dus invloed op de veranderingen in Heusden en is om die reden dan ook van groot belang voor haar inwoners.

Wij vragen u dan ook om mee te denken én te praten over onder andere de woningbouw. Er moeten voldoende betaalbare én passende woningen gebouwd blijven worden. De veiligheid voor jong en oud, mogelijkheden om te sporten, te bewegen en te recreëren. Ook de ontwikkelingen omtrent het kerkgebouw en het kasteel vragen onze aandacht.

Heusden met van oorsprong een sterke agrarische achtergrond gaat ook de gevolgen merken in het buitengebied, als gevolg van het nieuwe stikstofbeleid en de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Ondernemende bedrijven die door willen moet een perspectief geboden worden’’.