Inkomen van jongeren in Asten en Someren hoger dan landelijk gemiddelde in 2021

Het gemiddeld inkomen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar bedroeg in 2021 € 16.400.

Een jaar eerder was dit minder: € 16.000.

Uitwonende jongeren hadden een hoger inkomen dan thuiswonende jongeren.

Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

In 2021 hadden 1,4 miljoen jongeren tussen de 18 en 25 jaar een persoonlijk inkomen.

Dat is 95% van alle jongeren in die leeftijdscategorie. Een derde van de jongeren met een persoonlijk inkomen was uitwonend en twee derde thuiswonend.

Hoogste inkomen voor werkende jongeren

Uitwonende studenten hadden een gemiddeld inkomen van € 6.600. Voor thuiswonende studenten was dat met € 6.900 iets meer.

Bij werkende jongeren zijn die verschillen groter. Werkende jongeren die zelfstandig woonden, hadden een gemiddeld inkomen van € 28.000.

Thuiswonende jongeren hadden een gemiddeld inkomen van € 25.200. De afgelopen jaren is het aandeel jongeren dat thuis woont flink toegenomen. Onder andere door de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, is het voor sommige jongeren moeilijker geworden financieel onafhankelijk te zijn en zelfstandige woonruimte te vinden.

Inkomen jongeren toegenomen

Tussen 2011 en 2014, tijdens de vorige economische crisis, is het gemiddelde inkomen van alle werkende jongeren gedaald. Vanaf 2015 is hun inkomen weer toegenomen.

Het gemiddelde inkomen van thuiswonende studenten is nauwelijks veranderd. Uitwonende studenten zijn er wel op achteruit gegaan. De daling houdt verband met de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015, waarbij nieuwe studenten geen basisbeurs meer krijgen. Studieleningen worden niet tot het persoonlijk inkomen gerekend.

Eventuele financiële ondersteuning door ouders wordt niet gemeten en is dus niet meegenomen in het persoonlijk inkomen dat het CBS berekent.

In 90% van alle gemeenten is het gemiddeld inkomen van uitwonende jongeren hoger dan het landelijke gemiddelde. Uitwonende jongeren met de hoogste inkomens wonen in Oudewater, Westvoorne, Brielle, Edam-Volendam en Renswoude. 

Het gemiddelde inkomen van jongeren in deze gemeenten is meer dan € 30.000. Dat is ruim 1,5 keer het landelijke gemiddelde (€ 18.400). In deze gemeenten wonen veel werkende jongeren.

Laagste inkomens in studentensteden

De laagste inkomens van uitwonende jongeren bevinden zich vooral in de studentensteden: Wageningen, Groningen, Enschede, Delft, Nijmegen, Maastricht en Leiden. In Wageningen is het persoonlijk inkomen met gemiddeld € 8.400 het laagst. Ook in de grote steden zijn de inkomens lager dan het landelijke gemiddelde. In de grote steden wonen ook relatief veel studenten.

Het gemiddeld persoonlijk inkomen van uitwonende jongeren in onze regio in 2021:

Asten: € 23.800
Cranendonck: € 24.300
Deurne: € 26.300
Eindhoven: € 16.200
Geldrop-Mierlo: € 23.100
Gemert-Bakel: € 25.800
Heeze-Leende: € 26.000
Helmond: € 23.800
Laarbeek: € 26.700
Nuenen: € 24.600
Someren: € 24.900
Son en Breugel: € 24.500.