Inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan centrum Someren

Someren wil in de toekomst een sfeervol, levendig en onderscheidend dorpshart.

In de centrumvisie is hieraan richting gegeven. Nu komt de gemeente Someren met een volgende stap: het stedenbouwkundig plan.

In een stedenbouwkundig plan krijgt de centrumvisie meer vorm. Denk hierbij aan de ontwikkeling van gebouwen, parkeerplaatsen en de verkeerssituatie. Met een aantal partijen, waaronder eigenaren, lokale (horeca)ondernemers en een deskundig adviesbureau, heeft de gemeente de afgelopen tijd hierin flinke stappen gezet.

In het stedenbouwkundig plan wordt ook de inrichting van de publieke ruimte in grote lijnen weergegeven.

De gemeente Someren legt deze inrichting in een eerste schetsplan met verschillende verkeerskundige uitwerkingen aan de inwoners voor.

Eric Driessen

Tijdens twee inloopbijeenkomsten krijgt iedereen de kans om hier op te reageren en vragen te stellen. Inschrijven 

De inloopbijeenkomsten zijn op woensdag 29 juni en woensdag 6 juli van 16.00 tot 21.00 uur in De Ruchte.

Inschrijven voor een tijdvak kan via https://www.someren.nl/bouwen/centrumplan-someren.

Interview Centrumvisie Eric Driessen