Installatie pastoor Steijaert in H. Maria Presentatiekerk een week later op SIRIS-tv

Op zondag 11 juli om 11.00 uur vindt in de H. Maria Presentatiekerk in Asten de in­stal­la­tie van pastoor Sacha Steijaert plaats.

Bis­schop mgr. De Korte zal pastoor Steijaert offi­cieel tot pastoor van de H. Fran­cis­cuspa­ro­chie installeren.

Hierbij zullen ook de andere leden van het pas­to­rale team aanwe­zig zijn: kape­laan Harold van Overbeek, pater Jan Zwirs en diaken Jack Swaanen.

Trio Cantaere zorgt voor de zang.

Rob Fritsen

Maximaal 100 personen mogen aanwe­zig zijn bij de installatie. 

De pa­ro­chie heeft een gasten­lijst sa­men­gesteld om een goede ver­te­gen­woor­diging te krijgen van de geloofs­ge­meen­schappen van de pa­ro­chie en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties.

SIRIS-tv neemt deze pontificale eucharistieviering in zijn geheel op en zendt deze viering op zondag 18 juli om 11.00 en om 18.00 uur uit.