Installatie wethouder Janine Spoor (Samen voor Asten)

Op dinsdag 17 mei vond in het gemeentehuis in Asten de installatie plaats van wethouder Janine Spoor van Samen voor Asten.

Haar portefeuille Sociaal Domein bestaat uit:

Welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg  

Jeugd en Jeugdzorg

Ouderen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Participatie: werk en inkomen, minima, armoede en integratie

Volksgezondheid en Sport

Huisvesting specifieke groepen

Onderwijs

Leefbaarheid en maatschappelijke participatie

Accommodaties en maatschappelijke voorzieningen

Kunst en Cultuur

Wethouder Spoor is 2e loco-burgemeester.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is de installatie van wethouder Janine Spoor te zien.