Installatie wethouder John Bankers (CDA)

Op dinsdag 17 mei vond in het gemeentehuis in Asten de installatie plaats van wethouder John Bankers van het CDA.

John Bankers was de informateur en formateur van de nieuwe coalitie CDA, Samen voor Asten en VVD.

Zijn portefeuille Ruimtelijk Domein bestaat uit:

Ruimtelijke ordening en Vergunningverlening

Implementatie omgevingswet

Transitie buitengebied

Wonen

Natuur en milieu

Klimaat, Energie en Duurzaamheid

Openbare werken/UDAS

Onderwijshuisvesting

Monumenten

Wethouder Bankers is loco-burgemeester.

Op siris.nl en SIRIS-Facebook is de installatie van wethouder John Bankers te zien.