Inwoners van Lierop praten mee over bestemming pastorie

Na het vertrek van pastoor Jan Zwirs naar Teteringen staat de pastorie in Lierop leeg.

50 jaar priesterfeest Jan Zwirs 2016 Rob Fritsen

De Franciscusparochie Asten-Someren en de locatieraad willen samen met de inwoners van Lierop bekijken wat er met de pastorie moet/kan gaan gebeuren.

Pastoor Steijaert op de website Slaponline.nl: ,,Een beeldbepalend gebouw als de Lieropse pastorie en haar tuin verdienen het om niet zomaar beslissingen over te nemen. Op initiatief van de locatieraad is er een overleg geweest met Dorpsoverleg en Lierop Leeft. Er zal binnenkort een uitnodiging komen op Slaponline voor de inwoners van Lierop om ideeën hierover te verzamelen. Daarna gaan we een aantal mogelijkheden bestuderen en de haalbaarheid daarvan laten uitwerken. Dit moet zorgvuldig gebeuren en het neemt tijd in beslag’’.