IVN-bijeenkomst 'Hoe gezond zijn onze bossen?'

IVN Asten-Someren houdt op donderdag 29 juni een open avond met als thema 'Hoe gezond zijn onze bossen?'

Jan Fenten, werkzaam bij Staatsbosbeheer, verzorgt de lezing ‘Veerkracht, biodiversiteit en bosbeheer’.

De lezing begint om 20.00 uur in IVN-verenigingsgebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten.

De entree is gratis.

Eric Driessen

Hoe gezond zijn onze bossen hoe staat het met de biodiversiteit in het bos? Je leest regelmatig over het sterven van de bomen en als je goed kijkt zie je ook in onze bossen dode bomen en exemplaren die er slecht lijken bij te staan. En hoe zit het met de dieren in het bos, moeten we ons zorgen maken?

Jan Fenten gaat in op deze vragen en welke maatregelen er genomen worden om een sterk bos met een gezonde biodiversiteit te krijgen, een bos dat toekomstbestendig is. Zeker een actueel onderwerp in het licht van klimaatverandering en de stikstofdiscussie.

Fietsen door de Pan Annie Hendriks