IVN-cursus ‘Extreem nat, extreem droog, help het klimaat verandert’

Het IVN start in oktober met de cursus ‘Extreem nat, extreem droog, help het klimaat verandert’.

In deze cursus informeren deskundigen u tijdens twee bijeenkomsten en een (fiets)excursie over actuele ontwikkelingen aangaande de klimaatverandering en de maatregelen, die de gemeente Someren en waterschap Aa en Maas treffen tegen de gevolgen. Een op de praktijk gerichte cursus waarin ook aan de orde komt welke maatregelen u ook zelf kunt nemen.

Wim Maas

De bijeenkomsten vinden plaats in oktober en november met medewerking van klimaatdeskundige Ad Havermans, wethouder Louis Swinkels van Someren en Etienne Lieben van waterschap De Dommel. De excursie wordt begeleid door Pieter de Groot (gemeente Someren) en Fabienne Nota (waterschap Aa en Maas).

Nadere informatie en aanmelden kan via www.ivnastensomeren.nl.

De extreme regenval in Limburg in 2021 en de droogte van de vorige zomers, waar komt dat vandaan? Wat kunnen we doen om regenval op te vangen en droogte te vermijden? Is het klimaat echt aan het veranderen door toedoen van de mens? Wat doet de overheid en wat kunnen we zelf doen om het water zowel vast te houden als af te voeren?

In deze korte cursus gaan ze in op het klimaat en de veranderingen die we zien. Ad Havermans (NME Weert) vertelt meer over het klimaat en de veranderingen daarin.

De gemeente Someren is met ‘Onweerstaanbaar Someren’ samen met de waterschappen Aa en Maas en Dommel en zijn inwoners hard bezig om deze veranderingen in goede banen te leiden. Wat er al gedaan is en wat ze nog gaan doen komt de tweede avond aan de orde met wethouder Louis Swinkels en Etienne Lieben van waterschap De Dommel.

Bij de fietsexcursie in en rondom Someren gaan de deelnemers, begeleid door Pieter de Groot van de gemeente Someren en Fabienne Nota van waterschap Aa en Maas kijken wat er gedaan wordt en waarom.

Data:

Woensdag 20 oktober Klimaatverandering 20.00 tot 22.00 uur in De Stulp.

Woensdag 3 november Gevolgen en oplossingen 20.00 tot 22.00 uur in De Stulp.

Zaterdag 13 november Excursie op de fiets in en rond Someren 9.30 tot 12.30 uur in Someren

Deelname kost € 15 voor IVN-leden en € 20 voor niet-leden over te maken op rekening NL41 RABO 0103615784 (o.v.v. Klimaatcursus) waarna uw aanmelding definitief is. De kosten zijn inclusief lesmateriaal, koffie, thee en water tijdens de lesavonden.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 25 personen.