Jaarvergadering gilde van Sint Antonius Abt

Het Gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop houdt op zaterdag 2 april de jaarvergadering.

Voorafgaand aan de jaarvergadering is er traditiegetrouw een eucharistieviering en die begint om 10.00 uur in de Koepelkerk.

Aansluitend rond 11.15 uur wordt de jaarvergadering gehouden in gildehuis 't Jagershuis.

Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Wim van Brussel en Hannie van de Ven-van Meijl.

Ook worden de jubilarissen gehuldigd:

25 jaar lid: Rob Berkers en Dirk van de Ven.

50 jaar lid: Huub van den Eikhof, Janus van Eijk, Gerard van Brussel, Wim van de Ven en Harrie Smits.