Jaarvergadering IVN Asten-Someren

Het IVN Asten-Someren houdt op maandag 21 juni de jaarvergadering.

De vergadering begint om 20.0 uur in clubgebouw De Stulp in Asten, maar kan ook digitaal - via Teams - worden bijgewoond.

In De Stulp kunnen maximaal 20 personen worden ontvangen. 

Deelname aan de vergadering is mogelijk voor leden na aanmelding via e-mail secr@ivnastensomeren.

Wilt u de vergadering in De Stulp bijwonen, geef dit aan in de mail.

De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanmeldingen waarvoor helaas geen plaats meer is, ontvangen een bericht om digitaal deel te nemen.

Bij de bestuursverkiezing zijn Wim Steenbakkers en Marianne de Jongh beschikbaar voor een herbenoeming.

Voorgesteld wordt Wim Steenbakkers opnieuw te benoemen in de functie van voorzitter en ook Marianne de Jongh weer voor één jaar te herbenoemen.

Eric Driessen