Jan Gruijters Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Gruijters uit Asten ontving op vrijdag 23 december de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk verraste Jan bij hem thuis in de Bernard de Merodestraat.

Rob Fritsen

De burgemeester somde de vele verdiensten van Jan op:

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) 

Jan was van 1969 tot 2019 actief als scheidsrechter voor KNVB-district Zuid. Hij floot elke week een wedstrijd met bijbehorende administratieve werkzaamheden.

Van 2001 tot 2016 was hij ook scheidsrechtersbegeleider en enkele jaren wachtdienstfunctionaris.

Vakbond CNV

Jan Gruijters was gedurende lange tijd actief in de wereld van medezeggenschap en de vakbond.

Hij was jarenlang voorzitter van de Ondernemingsraad bij zijn werkgever Obragas/RWE.

Hij werd in 1970 lid van de CNV en was in diverse geledingen actief.

Jan was o.a.:

- bestuurslid van de Seniorenafdeling Helmond-Asten

- provinciaal actief bij CNV Senioren Noord-Brabant

- provinciaal afgevaardigde in het landelijk bestuur van de Senioren van CNV Connectief.

Hij was in deze periode de verbindingsman tussen CNV-senioren in Noord-Brabant en het landelijke bestuur.

De periode dat Jan provinciaal en landelijk actief was werd gekenmerkt door reorganisaties en fusie-onderhandelingen tussen twee CNV-bonden, namelijk CNV Publieke Zaak en de Onderwijsbond CNV. In deze periode spendeerde Jan hier vele uren aan.

De CNV ziet Jan als een gemotiveerde en toegewijde vertegenwoordiger, die goed de Brabantse belangen kon verdedigen. Een echt mensenmens, met een goed overzicht in bestuurlijke discussies en iemand die altijd doelen en middelen wist te onderscheiden.

Stichting Buurtbus

Daarnaast is Jan Gruijters al ongeveer 22 jaar actief voor de Stichting Buurtbus. Vanaf de eeuwwisseling was hij reservechauffeur en penningmeester van buurtbusstichting 166. Samen met enkele anderen richtte hij twee nieuwe stichtingen op als vervanging van buurtbus 166, van welke stichtingen (Buurtbus 466 en 467) hij ook penningmeester werd. In 2008 werden beide stichtingen samengevoegd tot Buurtbus 466. Hij stak hier veel tijd in, zowel in praktische als juridische zaken.

Naast zijn wekelijkse dienst als buurtbuschauffeur beheert hij op adequate wijze de financiële administratie.

Jan doet voor de buurtbus echter veel meer. Hij is belangrijk voor de sponsorwerving en gaat achter elke tip aan. Met dit extra geld worden o.a. bindingsactiviteiten voor de chauffeurs georganiseerd, die Jan regelt. Daarnaast verzorgt hij de jaarlijkse kerstpakketten, regelt de subsidies, zorgt voor reclame op de bussen en werft chauffeurs. Hij is belangrijk voor de sociale cohesie binnen de groep.

Jan heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden, maar formeel wordt op een later moment nog afscheid van hem genomen als bestuurslid.

Mantelzorg

Jan is al jarenlang intensief mantelzorger voor zijn echtgenote en één van zijn zonen.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.