Jubileumviering 125 jaar H. Maria Presentatiekerk Asten

Op 19 sep­tem­ber is het precies 125 jaar gele­den dat de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten plech­tig is inge­ze­gend en in gebruik geno­men.

Dit jubileum wordt op zon­dag 17 sep­tem­ber gevierd.

Rob Fritsen

De fees­te­lij­ke her­den­king begint om 11.00 uur met een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant Mgr. Gerard De Korte, Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en de con­ce­le­branten pastoor Sacha Steijaert, pater Piet Schellens, pastoor Pieter Scheepers, pastor Stefan Schevers, pastoor Jos Hermans, pater Jan van As en diaken Jack Swaanen.

Rob Fritsen

Deze vie­ring wordt mede opge­luis­terd door het Fran­cis­cus Kerk­koor, Harmonie St. Cecilia Asten, Sint Joris­gilde Asten en beiaardier Rosemarie Seuntiëns.

Aan­slui­tend is er in de naast­ge­le­gen pastorietuin een gezellig samen­zijn.

Rob Fritsen

Een stukje geschiedenis

Zeker al in 1479 stond er een katholieke kerk in Asten. Deze kwam in 1648 aan de hervormden, maar werd in 1806 aan de katholieken teruggegeven, waarop de hervormden in 1810 een eigen kerk kregen.

In 1899 werd de kerk gesloopt, om plaats te maken voor het huidige gebouw. Aan het einde van de 19e eeuw is Asten een tamelijk rijk dorp met veel fabrieken en welgestelde notabelen. Tijd voor een nieuwe kerk vond pastoor Smits. Tussen 1896 en 1898 werd de kerk gebouwd in de toen moderne neogotische stijl. Onder leiding van architect Caspar Franssen uit Roermond kwam het indrukwekkende bouwwerk tot stand.

Rob Fritsen

De kerk heeft een toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, gegoten door klokkengieterij Eijsbouts. De zandstenen ingangspartij stelt onder meer de geschiedenis van Maria Presentatie voor. Naast tal van neogotische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een kostbare staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525 en een calvariegroep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaardigd door de Gebroeders Franssen uit Roermond.

Het hoofdaltaar is van de hand van Hendrik van der Geld (1838-1914) uit Boxtel en de kruiswegstatie van Frans Knirsch (1920) uit dezelfde plaats.

Ook de muurschilderingen en het oksaal zijn meer dan de moeite waard.

Rob Fritsen

SIRIS-tv was in het verleden regelmatig voor een reportage te vinden in de H. Maria Presentatiekerk.