Kennedymars gaat voor duurzaamheid

JOEK, de organisatie achter de Kennedymars, zet zich in voor duurzaamheid en probeert ieder jaar aanpassingen door te voeren die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Dit jaar zette JOEK in samenwerking met de Rabobank verschillende stappen richting een groene Kennedymars en die worden hier verder uitgelicht.

Kennedyvuur

Het Kennedyvuur staat centraal tijdens het Kennedymarsweekend. De vlam wordt door de lopers van het Jasper Sport over de route vervoerd, om daarna het Kennedyvuur op het Wilhelminaplein vlak voor de start te ontsteken. Zo lang het Kennedyvuur brandt, kunnen de wandelaars finishen.

Tot vorig jaar werd deze vlam gestookt op gas. Veel mensen zal opgevallen zijn dat dit, dit jaar niet meer het geval was. Er is gekozen voor een duurzaam alternatief: een vuurschaal met bio-ethanol. Deze zogenaamde ‘biobrandstof’ is afkomstig uit duurzame bronnen en is daarom een goede vervanger voor de gasvlam.

Afvaleiland

Thuis scheiden al veel mensen hun afval. Dit komt de verwerking van de verschillende afvalstromen ten goede. Afgelopen editie waren er daarom afvaleilanden aanwezig die het mogelijk maken om afval gescheiden in te zamelen. Komend jaar gaat JOEK verder met het scheiden van afval op de route om ook daar de impact op de wereld te beperken.

Watertappunten

Op de route waren er dit jaar natuurlijk ook al duurzame verbeteringen te zien. Zo is er in samenwerking met Spako uit Asten gezorgd voor duurzame watertappunten. Lopers konden zelf een flesje meenemen en dit bij een watertappunt vullen. Dit scheelt bekertjes en dus afval.

Groene energie

Naast een aantal innovatieve aanpassingen maakt de Kennedymars natuurlijk ook gebruik van duurzame energie. In samenwerking met de gemeente Someren wordt er op het plein gebruikgemaakt van groene stroom. Deze energie wordt opgewekt met zonnepanelen én uit windenergie en biomassa.