Kerkkoor in Lierop opgeheven

Het Parochieel Kerkkoor Lierop is opgeheven.

Op donderdag 7 oktober kwam het koor voor het eerst weer bij elkaar na een rustpauze van anderhalf jaar vanwege corona.

Het was tevens de Algemene Ledenvergadering van het kerkkoor. Dit om te inventariseren of er nog voldoende belangstelling onder de koorleden zou zijn om weer boven op het koor in de Koepelkerk de missen te zingen.

Van de dertien koorleden meldden zich tien leden af als koorlid vanwege gezondheidsredenen. Hierop heeft het koor samen met dirigent Jack Swaanen besloten om het koor op te heffen. 

Op de valreep werden er twee jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar lid waren van het Parochiële Kerkkoor.

Dat zijn Harrie Maas die de baspartijen of de tweede stem voor zijn rekening nam en Gerda van Ekert-Haerkens die een geweldige bijdrage leverde bij de sopranen.

Gerda en Harrie kregen de zilveren onderscheiding opgespeld, verstrekt door de Gregoriusvereniging voor koormuziek van het Bisdom ’s Hertogenbosch en tevens een zilveren dasspeld en/of broche en een ingelijste oorkonde.

Bron en foto Slaponline.