Kermis Asten vervalt ook dit jaar

De kermis in Asten gaat ook dit jaar niet door.

De kermis zou plaatsvinden van 9 tot en met 13 juli.

Als alles volgens plan verloopt zal het Rijk eind deze maand een besluit nemen over verdere versoepelingen.

Volgens het stappenplan zijn er dan weer meerdere evenementen mogelijk maar welke evenementen dat zijn en welke regels daarvoor gelden is nu nog onbekend.

Rob Fritsen

Ter voorbereiding van een mogelijke kermis Asten is door de gemeente al vroegtijdig met de kermisorganisatie gesproken welke mogelijkheden zij zagen om een (aangepaste) kermis te organiseren voor Asten.

De kermisorganisatie heeft gelet op de korte voorbereidingstijd zelf besloten om de kermis niet door te laten gaan, ook niet in aangepaste vorm.

De tijd tussen bekend worden van de nadere regels eind juni en de kermis zelf op 9 juli is te kort om een kermis in welke vorm dan ook te organiseren.  

Rob Fritsen