Kerstboodschap van burgemeester Anke van Extel-van Katwijk

Kerstboodschap van burgemeester Anke van Extel-van Katwijk van de gemeente Asten:

Beste inwoner,

Met de feestdagen in aantocht wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het woord tot u te richten. Ook dit jaar heeft weer in het teken gestaan van corona. Waar wij eerst op hoopten, dat vaccinatie de definitieve uitweg uit de crisis zou inluiden, blijkt in de praktijk weerbarstiger. Vaccinatie helpt zeker, mensen worden minder ernstig ziek maar er komen toch nog te veel mensen in het ziekenhuis terecht. Je ziet de vermoeidheid en frustratie in de samenleving toenemen. Zeker nu we weer in een nieuwe lockdown zitten, net voor de feestdagen. Dat is begrijpelijk. We zijn tenslotte allemaal maar mensen en voelen de last van deze lange crisis. Dit leidt enerzijds tot gelatenheid en moedeloosheid maar helaas ook tot agressie en meer polarisatie. Ik maak me hier grote zorgen om. Agressie en polarisatie drijven ons alleen maar verder uit elkaar. En we hebben nu juist behoefte aan verbinding.

In de media krijgen al snel de uitersten in het maatschappelijk debat alle aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen een goede afweging kunnen maken wat verstandig is voor henzelf en voor anderen. Het overgrote deel van de mensen heeft oog en waardering voor anderen. En zeker ook voor de mensen die in de frontlinie staan zoals de mensen in de zorg en medewerkers bij de politie, brandweer ambulance en Boa’s. Mensen die zorgen voor onze gezondheid en onze veiligheid.

Natuurlijk mag er twijfel en kritiek zijn over de gekozen maatregelen en strategieën. Maar laten we dit wel op een fatsoenlijk wijze uiten en met elkaar het gesprek aan gaan.

Heftige acties roepen alleen nog maar hardere tegenreacties op. Het is juist de kunst deze spiraal van toenemende polarisatie en onbegrip te doorbreken. Oordeel niet te snel, maar luister naar de ander.

Ik snap dat dit moeilijk is zeker nu de crisis al zo lang voortsleept en we allemaal snakken naar het eindpunt. Uiteindelijk moeten we toch met zijn allen door. Verstoorde verhoudingen zijn geen oplossing of het nu binnen de familie, vriendenkring, werk, school of vereniging is.

Als gemeente Asten proberen wij het goede voorbeeld te geven. We willen graag samen optrekken. Waar mogelijk bieden wij ondersteuning. Bijvoorbeeld bij ondersteuning van de controle van coronatoegangsbewijzen bij verenigingen of ondersteuning via ons Sociaal Team. En deze aanpak werkt goed en daar ben ik best trots op! Ik kom in mijn contacten en overleggen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties veelal begrip en verantwoordelijkheidsgevoel tegen. Dat geeft voldoening en vertrouwen.

Afsluitend wil ik iedereen bedanken voor alle begrip en medewerking. Ik wens u allen bijzondere warme en fijne feestdagen toe. Blijf gezond, kijk naar elkaar om en ben aardig voor elkaar!

Anke Van Extel-van Katwijk

Burgemeester