Project Goed voor Elkaar in gemeente Someren van start

In De Ruchte in Someren is op donderdag 20 april het project ‘Goed Voor Elkaar’ van start gegaan.

Het project richt zich op alle inwoners vanaf 70 jaar met het helpen bij het opbouwen en versterken van een goed eigen netwerk. Zodat zij dit kunnen inzetten als hulp nodig is. Dit moet leiden tot ontlasting van het zorgsysteem en meer saamhorigheid van de senioren.

Het project ‘Goed Voor Elkaar’ is een initiatief van Lierop Leeft en de KBO-afdelingen in de gemeente Someren.

Gemeente Someren ondersteunt het project en Onis Welzijn voert het uit. Een vergelijkbaar project was in de gemeente Asten een groot succes.

Eric Driessen

Tijdens de bijeenkomst werd door Arie van den Boomen, projectleider vanuit Onis Welzijn, uitgelegd wat het project precies inhoudt.

Eric Driessen

Petra Cornelissen van de projectgroep 'Goed voor Elkaar' uit Asten sprak over haar ervaringen in het Astense.

Eric Driessen

Henk Geene, schrijver van het boek Voorzorgcirkels, kwam met enkele opmerkelijke (niet al te vrolijke) cijfers, die duidelijk maakten dat het project 'Goed Voor Elkaar' een must wordt.

Henk is van mening dat 75-plussers te laat nadenken over het ouder worden. Hij is bezig met het opzetten van voorzorgcirkels in diverse gemeenten. Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren. Een deel heeft een zorgvraag en een deel biedt hulp en ondersteuning. Zo sorteren mensen voor op het ouder worden. 

Geene: ,,Senioren zouden zich moeten aansluiten bij een voorzorgcirkel om zich te verzekeren tegen toekomstige ellende. Als je lid bent van zo’n cirkel, heb je garantie op hulp en steun. Dit kun je ontwikkelen voordat de problemen zich voordoen. Je hebt een netwerk nodig, anders loop je vroeg of laat vast.''

Eric Driessen

Dorpsbijeenkomsten Goed voor Elkaar

In 2023 en 2024 worden er per kerkdorp twee dorpsbijeenkomsten gehouden waarvoor alle 70-plussers worden uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomsten brengen deelnemers hun netwerk in kaart. Dit gebeurt aan de hand van alledaagse onderwerpen zoals boodschappen doen, vervoer, financiën, hobby’s, een goed gesprek.

Het belang van een eigen netwerk wordt besproken, hoe je dat kunt opbouwen en behouden.

Na afloop wordt er telefonisch contact opgenomen op met de deelnemers. Dan vragen ze of ze nog ondersteuning wensen. Eventueel gaan ze op huisbezoek. Zo monitoren ze of er ook daadwerkelijk stappen zijn gezet.

De eerste dorpsbijeenkomsten zijn op 16 mei in Lierop, 6 juni in Someren-Dorp, 12 september in Someren-Heide en 26 september in Someren-Eind.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via e-mail goedvoorelkaar@oniswelzijn.nl.

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.