Kick-off project Goed Voor Elkaar in De Beiaard in Asten

Op donderdag 31 maart vond in centrum De Beiaard in Asten de kick-off plaats van het project Goed Voor Elkaar. 

Dit project heeft als doel de zelfredzaamheid van senioren vanaf 70 jaar te vergroten en om hen voor te bereiden op datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat.

Eric Driessen

De bijeenkomst in De Beiaard werd geleid door Arie van den Boomen van Onis Welzijn. Sprekers waren wethouder Janine Spoor en Don van Sambeek,  initiatiefnemer van Zorg voor Later, een soortgelijk project in de gemeente Laarbeek.

Eric Driessen

Er wordt van senioren verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het project wil een aanzet geven en ondersteunt hierbij de inwoners van Asten in de leeftijd van 70 jaar en ouder om het eigen netwerk in beeld te brengen. Is er al een goed netwerk? Of kan diegene nog wel wat hulp gebruiken?

Het is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show. Het succes van een sterk netwerk valt of staat met een breed draagvlak onder professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers en inwoners van Asten.

Eric Driessen

Het project Goed Voor Elkaar wil dit bereiken door bewustwording, informeren en activeren.

De projectgroep Goed Voor Elkaar bestaat uit Petra Cornelissen, Annelies Dittner, Maria van der Steen en Arie van den Boomen van Onis Welzijn. ,,Wij gaan met de senioren in gesprek over het ouder worden. Hiermee willen we bereiken dat men zich bewust wordt van wat er geregeld is of nog juist niet. Door dit gesprek worden zij geactiveerd hiermee aan de slag te gaan. Tegelijk wordt er informatie gegeven over de mogelijkheden waar men terecht kan bij hulpvragen en informatie over bestaande mogelijkheden om het eigen netwerk uit te breiden’’.

Eric Driessen

De gesprekken zullen in eerste instantie groepsgewijs plaatsvinden (per wijk) en kunnen op verzoek gevolgd worden door een huisbezoek. Voor deze huisbezoeken zijn een aantal vrijwilligers opgeleid.

Tijdens de groepsbijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden een zo genaamde netwerkkaart in te vullen. Hierop staan onderwerpen die van belang zijn om als senior zo redzaam mogelijk te blijven in de toekomst.

Het eindresultaat van Goed Voor Elkaar is dat senioren zich meer bewust zijn van het belang van een sterk netwerk. Daarnaast heeft men inzicht gekregen in het eigen netwerk. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden zodat er een gemeenschap ontstaat waarbinnen men elkaar een handje helpt waar dat kan.

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.