Nuttige Kijk in de wijk Loove

Medewerkers van de gemeente Someren, woningcorporatie woCom, Bewonersraad de Pan, de jongerenwerker van Onis, dorpsondersteuner Loes van der Weerden en wijkagent Jeroen van Aarle liepen op dinsdag 13 juni een rondje door de wijk Loove in Someren.

Ze gingen kijken wat er goed gaat in de wijk en waar verbetering nodig is.

Eric Driessen

Vanaf de parkeerplaats bij basisschool LeerRijk maakten de deelnemers een wandeling van zo’n twee uur door de wijk.

De groep werd door BOA Chris Jacobs door de wijk geloodst. Het college van B en W sloeg deze wandeling over vanwege hun aanwezigheid op het VNG-congres in Groningen.

Tijdens de wijkwandeling keken de deelnemers aan de wandeling goed rond en werden er aantekeningen gemaakt.

Eric Driessen

Er waren bewoners die bij de voordeur stonden om een praatje te maken of om hun schriftelijke reactie of klacht nader toe te lichten aan de gemeente en als het een huurwoning betrof aan woCom.

Tijdens de ronde door de wijk zijn er meerdere verbetersuggesties gedaan zoals het hoge gras en onkruid beter bijhouden, trottoirs en achterpaden beter onderhouden en vooral overlast van geparkeerde auto’s aanpakken. In de Middelstraat en Nieuwstraat staan meer auto’s dan dat er parkeerplaatsen zijn.

Eric Driessen

Verder hebben de wijkbewoners last van rommel dat her en der verspreid ligt. Opvallend was het aantal PMD-zakken die aan lantaarnpalen hing of op de grond lag. En dat een dag nadat de ophaaldienst langs was geweest. Op diverse plekken lagen blikjes, flessen, dozen, hondenpoep en hondenpoepzakjes.

Eric Driessen

BOA Chris Jacobs vond de wijkwandeling nuttig en zinnig. ,,Het is moeilijk om mensen te sturen. Dat geldt ook voor het aanspreken van mensen op hun gedrag. Soms weten ze niet eens wie de buren zijn. Door deze wandeling weten we beter wat er speelt in deze straten’’.

In enkele straten valt het hoge aantal versteende voortuintjes op. Dit terwijl de gemeente het vergroenen van tuintjes promoot. Jacobs: ,,We kunnen de mensen niet dwingen om een tuintje aan te leggen. Hier kan woCom misschien wel een rol spelen’’.

Eric Driessen

De verbetersuggesties, die tijdens de wandeling gedaan werden, worden nader bekeken. Er volgt een terugkoppeling over welke knelpunten acuut worden aangepakt en welke op langere termijn.

De bewoners van de straten, die bezocht zijn, krijgen deze terugkoppeling van de gemeente en woCom.

In augustus/september krijgen de wijkbewoners een Nieuwsbrief waarin de bevindingen van deze wandeling en aanpak beschreven staan.

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.