Kinderraad Prodas heeft mooie plannen voor Techniekcentrum Club Brainport

Kinderraad Prodas heeft mooie plannen voor Techniekcentrum Club Brainport

Op vrijdag 30 april heeft Michiel de Ruyter van het Techniekcentrum Brainport aan de Kinderraad Prodas, dit keer leerlingen van groep 7 van basisschool D’n Bogerd in Deurne, verteld welke ideeën daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Introductie en onderzoek

In maart introduceerde het TCB de vraag aan de kersverse Kinderraad: "Hoe willen kinderen techniek beleven op het TCB?”. Om te zien wat het TCB is en waar de mogelijkheden liggen hebben de kinderen een rondleiding gekregen op het TCB. Tijdens de onderzoeksfase heeft het TCB, in samenwerking met het Ontdeklab van Prodas, de kinderen techniek laten ervaren door Robots (BYOR) te bouwen.

Presenteren en in gesprek
De kinderraad mocht op 12 april alle dromen en ideeën presenteren en ze ging aansluitend het gesprek aan met diverse betrokken partijen, zoals het bestuur van het TCB, Prodas, wethouder Marinus Biemans en de Rabobank. Ideeën als programmeren en robots bouwen waren erg populair, evenals praktisch bezig zijn met techniek door bijvoorbeeld met je opa of buurmeisje naar het TCB te gaan en daar samen dingen maken. Michiel de Ruyter heeft de vele ideeën meegenomen naar het TCB en is daar in gesprek gegaan met het bestuur van het TCB, Stichting Hightech Helmond de Peel en Prodas.

Terugkoppeling

Op vrijdag 30 april heeft Michiel de Ruyter de samengevoegde ideeën in een prachtig plan aan de Kinderraad gepresenteerd. Het TCB stelt een Techniekcentrum Club Brainport voor, waarbij de kinderen in de toekomst wekelijks terecht kunnen om met techniek aan de slag te gaan. Het doel is om een regionale techniek club aan te bieden, waarbij kinderen tussen de 10 en 14 jaar zoveel mogelijk kennis kunnen maken met techniek. Naast kinderen zijn ook ouders en docenten welkom op deze club. Het aanbod wordt zo breed mogelijk met jaarlijks terugkerende vaardigheden, aangeboden vanuit een steeds wisselend thema. De club zal op woensdagmiddag bij elkaar komen en met een kleine vergoeding van € 2 of een strippenkaart is iedereen welkom, ook met je opa, vriendje of nicht. Op de vraag van Michiel de Ruyter aan de Kinderraad of ze ook naar deze club willen komen, riep de Kinderraad volmondig ja. Om deze techniekclub te realiseren onderzoekt het TCB een samenwerking tussen het TCB, Prodas, Stichting Hightech Helmond de Peel, Sterk techniek onderwijs VMBO, omliggende gemeenten en meer. Het TCB is ook op zoek naar vrijwilligers om deze mooie plannen te kunnen realiseren.


,,Het was weer een leerzaam project”, zo vertelt Sarah Snep, projectleider van de Kinderraad. ,,De kinderen hebben weer meer geleerd over techniek en ook vaardigheden als samenwerken en presenteren konden de kinderen weer eens op een andere manier leren. Gelukkig mag er weer steeds meer met de huidige maatregelen, we blijven in oplossingen denken, want een project met de Kinderraad gun ik alle kinderen van Prodas”.