SIRIS.nl

Kinderraad Prodas presenteerde de toekomst van Someren

De Kinderraad van Prodas met leerlingen van De Diamant in Someren is de afgelopen zes weken in de weer geweest met de omgevingsvisie Someren.

De omgevingsvisie heeft de opdracht om woningen te bouwen, zodat iedereen die wil in Someren kan blijven wonen. Om nieuwe woningen te bouwen moet grondig onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk om de woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Prettig wonen gaat niet alleen over je woning, maar ook over wat er in de buurt te doen is voor jong tot oud.

Voor Carmen Muurmans, opdrachtgever van de Kinderraad, genoeg onderwerpen om advies te vragen aan de jonge bewoners van Someren. Zodat de gemeente met deze dromen en ideeën van de Kinderraad verder kan om de omgevingsvisie voor Someren te kunnen presenteren.

De Kinderrraad van De Diamant kwam op donderdag 12 oktober naar de raadzaal in het gemeentehuis om advies te geven over de toekomst van Someren. 

Niet alleen de opdrachtgever was aanwezig tijdens deze dialoogsessie. Ook burgemeester Dilia Blok, afgevaardigden vanuit de Rabobank en de voorzitter van Stichting Prodas Mischa Kleukers gingen met de kinderen in gesprek. 

De kinderen presenteerden in groepjes diverse ideeën:

Inclusieve speeltuinen (met b.v. speeltoestellen voor rolstoelen)

Huizen op palen en met groene daken

Lege gebouwen hergebruiken voor alle culturen en religies

Regenwater omzetten in drinkwater

Lantaarnpalen op zonne-energie

Sportvelden voor verschillende sporten

Burgemeester Blok en de betrokken ambtenaren waren onder de indruk van de vele suggesties en professionele presentaties.

Waar mogelijk worden ideeën meegenomen in de plannen van de gemeente, zoals bij het Centrumplan. De burgemeester riep ook op om zelf met verder uitgewerkte voorstellen te komen.

De Kinderraad is een initiatief van Stichting Prodas en de Rabobank.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook zijn onderstaand filmpjes te zien.