Koninklijke onderscheiding voor Ellen Berkers-Coolen

Ellen Berkers-Coolen (56) uit Asten ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte deze onderscheiding aan Ellen uit tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin afscheid genomen werd van de raadsleden, die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkeren in de raad.

Rob Fritsen

Ellen Berkers-Coolen is sinds 11 maart 2010 onafgebroken lid van de gemeenteraad van de gemeente Asten voor de fractie Samen voor Asten, voorheen fractie Leefbaar Asten.

Ellen was o.a. lid van de commissie Burgers, plaatsvervangend fractievoorzitter en lid van de Klankbordgroep GR Peelgemeenten.

Rob Fritsen

Burgemeester Van Extel sprak Ellen toe met de volgende woorden:

Ellen Berkers-Coolen

Raadslid vanaf 11 maart 2010 (12 jaar) namens Leefbaar Asten, nu Samen voor Asten. Daarvoor was je van 2006 tot 2010 burgercommissielid van de commissies Burgers en Ruimte. Als raadslid ben je 12 jaar lid geweest van de commissie Burgers, vanaf 2014 plaatsvervangend fractievoorzitter, en vanaf 2018 lid van de commissie Algemene Zaken & Control. Vanaf 2018 heb je Asten vertegenwoordigd als lid van de klankbordgroep GR Peelgemeenten. Je was ook lid van de raadswerkgroep Inclusie.

We hebben jou leren kennen als een heel betrokken en inhoudelijk raadslid, altijd grondig voorbereid en op zoek naar kennis en diepgang. Je hebt met vele vragen en adviezen bijgedragen aan de informatiepositie van de raad, in het bijzonder in het sociaal domein, altijd met dank en respect voor de ambtelijke organisatie. Je bent op het brede terrein van zorg en maatschappelijke ondersteuning het meest ervaren raadslid, onderwijs en scholen hadden daarbij voor jou altijd een speciaal plekje.

Je hebt daarnaast echt oog voor praktische zaken en de uitstraling van de raad, zowel in beeld als in geluid: zo was je betrokken bij de inrichting van de raadszaal en regelde je met de bode dat er altijd bloemen zijn tijdens de vergaderingen. Een mooi multifunctioneel gebruik van 1 bos bloemen die ook gebruikt wordt tijdens huwelijken en de rest van de week op mijn bureau mag staan. Daarnaast vroeg je op je eigen manier regelmatig aandacht voor woordgebruik of de toon van het debat en je zocht dan ook contact met andere raadsleden om bij te dragen aan verbetering.

Je familie en gezin zijn heel belangrijk voor je. Heel erg knap dat je naast je werk als opleidingsfunctionaris in het ziekenhuis ook samen met je zussen en jullie partners het agrarisch bedrijf van je overleden broer in Lierop hebt voortgezet. Je hebt met deze ervaring en kennis ook in deze raad je bijdrage geleverd en woorden gegeven aan onze uitdagingen in het buitengebied.

Beste mevrouw Berkers-Coolen, beste Ellen, echtgenoot Pieter, dochters Eline, Marloes en Julie, ouders, zussen, familie

Het is mij een eer en genoegen je mede te delen dat vanwege je langdurige inzet en verdiensten als raadslid het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Petronella Anna Josepha Maria Berkers-Coolen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmje te zien van de uitreiking van het koninklijk lintje aan Ellen Berkers.