Koninklijke onderscheiding voor Fons Tinnemans

Fons Tinnemans (68) uit Asten ontving op dinsdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte de onderscheiding uit.

Anna van Extel

Van 2004 tot 2014 was Fons secretaris van Handboogschutterij Willem Tell en door zijn inzet is het secretariaat kwalitatief op een hoger niveau gebracht. Sinds 2020 is hij voorzitter en hij vervult deze functie naar volle tevredenheid van de leden. Ook helpt hij mee met onderhoudswerkzaamheden, het begeleiden van verschietingen en verricht hij overige hand- en spandiensten. 

In 2005 werd Fons actief voor Stichting Werkgroep Een Aarde, een stichting met vele vrijwilligers. Velen dragen de stichting een warm hart toe, vanwege het geld dat wordt opgehaald voor wereldwijde ontwikkelingsprojecten, die vaak een link met Asten of de regio hebben. Hij werd direct secretaris en dit deed hij gedreven en nauwkeurig.

Na bijna tien jaar als secretaris wilde hij zich meer richten op andere activiteiten in en rondom de kringloopwinkel, maar toen kort daarna de voorzittersfunctie vrij kwam en deze alsmaar niet kon worden ingevuld, bood hij aan het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen. De voorzittersrol heeft hij tot vorig jaar bekleed. Vele dagdelen per week was hij aanwezig in de winkel om de dagelijkse gang van zaken in de gaten te houden, waar nodig aan te sturen en de winkel netjes te houden.

Als bestuurder is Fons een verbinder, maar vooral ook duidelijk en altijd met tomeloze inzet doorgaan als het even tegenzit. Hij kende de organisatie en haar vrijwilligers en wist wat er speelde en waar het knelde. Hierin ging veel tijd zitten en daarbij keek hij niet naar het tijdstip van de dag of het feit dat het weekend was. Telefoontjes over een probleem in de winkel of een lopend project werden altijd direct in behandeling genomen. Ook is er veel aan de keukentafel vergaderd.

Fons stak daarnaast veel tijd in het zoeken naar een nieuwe locatie voor de winkel.

Fons is niet alleen een bestuurder, maar ook in de uitvoering steekt hij graag de handen uit de mouwen. Denk hierbij aan het wekelijks slopen en afvoeren van overbodige zaken op de meubelafdeling. Momenteel doet hij dit enkele dagdelen per week.

De stichting is hem zeer dankbaar voor zijn inzet tot nu toe en hoopt dat hij zich nog lang blijft inzetten voor Een Aarde. 

In 'verloren uurtjes', maar toch zeker wekelijks, gaat Fons namens stichting Samen Asten Schoon (SAS) op pad om zijn omgeving schoon te houden met het prikken van zwerfvuil.

Sinds 2010 is de heer Tinnemans lector in de H. Maria Presentatiekerk in Asten. De pastoor typeert hem als een inspirerend persoon, die een sfeer van verbondenheid en eenheid kan creëren. Vanaf 2020 geeft hij namens de VVV ook rondleidingen in deze kerk en vertelt hij enthousiast en goed voorbereid over de historie van deze kerk.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien, gemaakt door Monique Martens, Anna van Extel en Rob Fritsen van SIRIS-tv.