Koninklijke onderscheiding voor Jos Knapen

Jos Knapen (76) uit Heusden ontving op maandag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Anke van Extel-van Katwijk.

Lente Lamberts

In 1982 kwam Jos Knapen als bestuurslid bij toneelvereniging Onderling Kunstgenot, een op dat moment al jaren 'slapende' vereniging. Hij spande zich in om de vereniging nieuw leven in te blazen. Al gauw was er een nieuwe groep die voorstellingen ging spelen. Vanaf 2000 werd dit uitgebreid met het wagenspel, waarin hij ook zijn schrijftalent kwijt kon.

Lente Lamberts

Jos stond daarnaast aan de wieg van de jeugdafdeling en regisseerde de jeugd de eerste twee jaar met succes. Ook regisseerde hij diverse stukken voor volwassen, was lid van de leescommissie en schreef of bewerkte hij stukken. Mede door zijn inzet is het tot op de dag van vandaag een florerende vereniging met ongeveer 85 leden.

Lente Lamberts

Jos Knapen trad vanaf 1977 ruim tien jaar in diverse hoedanigheden op tijdens de jaarlijkse zannikaovenden in Heusden en promootte het Heusdense dialect. In 1997 werd hij verkozen tot prins carnaval bij De Peelvrujters. Vervolgens was hij  een aantal jaar vorst en regisseerde hij diverse stukken van de oud-prinsen, Ut Groot genaamd. Tijdens de jaarlijkse carnavalsdienst op zaterdag is hij nog altijd voorganger in de Antoniuskerk.


Vanaf begin jaren ’90 tot op heden is Jos actief voor de parochie H. Antonius van Padua, onderdeel van de H. Franciscusparochie Asten-Someren. Hij is lid van de lectorengroep en gaat regelmatig voor in gebedsvieringen of als lector bij een eucharistieviering. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Rouwbegeleiding (voorheen Avondwakewerkgroep) en bezoekt hij de familie van overledenen namens de parochiegemeenschap en gaat hij afscheidsvieringen voor, die hij ook mee voorbereidt. Recentelijk heeft hij de kerkhofadministratie op zich genomen.

Lente Lamberts

Vanaf 2012 is Jos een zeer gewaardeerd bestuurslid bij Seniorenvereniging Heusden. Wat opvalt is het brede scala aan vrijwilligersactiviteiten voor de seniorenvereniging en de intensiteit daarvan. Als penningmeester is dit o.a. de boekhouding bijhouden van de vereniging en werkgroepen, begrotingen maken, budgetten opstellen voor activiteiten, opstellen van opstellen financiële jaarverslagen, fondswerving, subsidieaanvragen en premieplangelden. Men omschrijft hem als een bruggenbouwer, met een luisterend oor en discussiërend op inhoud, altijd positief en oplossingsgericht. Verder helpt hij leden met de belastingaangifte, is hij binnen de vereniging de ICT-expert en is hij initiator van computercursussen, die hij ook zelf verzorgt. Tevens is hij  gespreksleider tijdens themabijeenkomsten en bezoekt hij nabestaanden van overleden leden. Jos Knapen heeft zich tevens intensief ingezet voor realisatie van het zorghuis voor ouderen in Heusden, zodat hulpbehoevende ouderen toch in hun geliefde dorp kunnen blijven wonen.

Lente Lamberts

Namens de seniorenvereniging is hij bestuurslid en penningmeester van Stichting Heusden 100 jaar plus kartrekker van een groot toneelproject, waarvoor verbindingen worden gelegd binnen de hele Heusdense dorpsgemeenschap. Na het zeer succesvolle toneelproject in het kader van 75 jaar bevrijding 'De Weg naar de Vrijheid' heeft Jos Knapen een landelijke subsidie van € 5.000 binnengehaald, mede omdat hij hiervoor zoveel jeugdigen hiervoor strikte. Dit geld wordt nu dankbaar ingezet voor het 100-jarig bestaan van het dorp.

Lente Lamberts

Vanaf 2016 is hij bestuurslid en penningmeester van KBO Kring Asten en is één van degenen die  de contacten onderhoudt met het gemeentebestuur van Asten om ouderenbelangen te behartigen. Sinds 2017 vertegenwoordigt hij de regio Zuidoost-Brabant in de Adviescommissie Financiën van KBO Brabant. Deze adviescommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het hoofdbestuur en de ALV van KBO-Brabant inzake de verwerving en besteding van gelden.