Koninklijke onderscheiding voor Jos Leenders

Jos Leenders (53) uit Heusden ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte deze onderscheiding aan Jos uit tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin afscheid genomen werd van de raadsleden, die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkeren in de raad.

Rob Fritsen

Jos Leenders was sinds 16 maart 2006, namens het CDA, onafgebroken lid van de gemeenteraad van de gemeente Asten.

Hij was o.a. lid van de commissie Ruimte, fractievoorzitter en plaatsvervangend fractievoorzitter, voorzitter van de commissie Algemene Zaken & Control, voorzitter van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2012 en 2021 en lid van de werkgeverscommissie.

Rob Fritsen

Burgemeester Van Extel sprak Jos toe:

Jos Leenders

Raadslid vanaf 16 maart 2006 (16 jaar) namens het CDA.

10 jaar fractievoorzitter, van 2006 tot 2014, daarna plaatsvervangend fractievoorzitter en opnieuw voorzitter vanaf 2020 nadat John Bankers startte als wethouder. Ook 10 jaar voorzitter van de commissie Algemene Zaken & Control, en 16 jaar lid van de commissie Ruimte. Als fractievoorzitter lid van het presidium en voorzitter van de vertrouwenscommissie burgemeester, zowel in 2012 bij de benoemingprocedure van burgemeester Vos als van mijn benoemingsprocedure in 2020. Ik kan me jouw verlossende telefoontje nog heel goed herinneren. Sinds eind 2020 lid van de werkgeverscommissie griffie.

Naast echtgenoot en vader en je verschillende extra taken als raadslid, ben je bovenal agrarisch ondernemer, boer,  samen met je gezin en broer, je bent verkoopspecialist akkerbouw, en bestuurslid van Waterschap Aa en Maas. Je bent een veelzijdig en communicatief vaardig raadslid met veel mooie uitspraken, zoals “luisteren is belangrijker dan praten, we hebben niet voor niks twee oren”. Je weet je boodschap ook goed te verkopen, je bent geïnteresseerd en verdiept je in de beweegredenen en kleuren van andere mensen en hun drijfveren. Je hebt zowel in je fractie als in de raad een belangrijke en natuurlijke rol als een van de nestors. What you see is what you get, je kunt zalvend spreken, je houdt niet van ruzie en gaat altijd op zoek naar balans en saamhorigheid. Wat je geeft krijg je terug.

Natuurlijk kan ik het op dit afscheid ook niet laten om bij jouw afscheid te eindigen met een quote. Niet zelf bedacht maar deze komt van de Gerardus kalender, voor wie niet weet wat dat is. De ouderen onder ons zullen die kalender zich nog herinneren. Ik heb deze kalender trouwens ook nog.

“Om je dromen waar te maken, moet je wel eerst wakker worden”

Geachte heer Leenders, beste Jos, echtgenote Marga, kinderen, familie en aanwezige genodigden,

Het is mij een eer en genoegen je mede te delen dat vanwege je langdurige inzet en verdiensten als raadslid het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Johannes Godefridus Leenders te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.