Koninklijke onderscheiding voor Jos van den Heuvel

Jos van den Heuvel uit Asten ontving op dinsdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte de onderscheiding uit aan Jos.

Anna van Extel

De verdiensten van Jos (71):

Bij korfbalvereniging Klimop in Asten was Jos 13 jaar actief, eerst 3 jaar als penningmeester en nadien 10 jaar als voorzitter. Hij bracht rust en structuur binnen de vereniging en daarmee bleef ook het ledenaantal op niveau. Jos was niet alleen bestuurder, maar zat in diverse commissies en trainde vanuit zijn liefde voor het spel korfbal daarnaast diverse teams. Door zijn inzet, enthousiasme en grote meerwaarde voor de vereniging werd Jos in 2017 benoemd tot erelid van de vereniging.

Voor korfbalvereniging Olympia in Ommel was Jos eveneens ongeveer 13 jaar actief, ook hier als bestuurder en trainer. Hij trainde o.a. vijf jaar lang het selectieteam en later wisten ze hem nog te strikken voor het midweek team. Van 1998 tot 2005 was hij voorzitter. Men noemt hem een voorzitter die het beste uit de mede-bestuursleden wilde halen en die het belangrijk vond om iedereen binnen de vereniging in zijn of haar eigen kracht te laten functioneren. Ook bij korfbalvereniging Olympia werd hij vanwege uw grote inzet benoemd tot erevoorzitter.

Toen in 2014 het selectieteam van de Heusdense korfbalvereniging DOS plotseling zonder trainer/coach kwam te zitten, heeft Jos de handdoek opgepakt en trainde en coachte hij op zijn eigen fanatieke wijze de selectie. Dit verliep succesvol, want het vaandelteam werd dat jaar kampioen van de veldcompetitie.  

Vanaf 2015 werd de heer Van den Heuvel voorzitter van de fusiecommissie, waarbij KV DOS en KV Olympia uiteindelijk in 2017 zijn gefuseerd tot KV ODC. Dit traject verliep niet zonder hobbels en kostte vele uren inzet. Op dit moment staat er een prachtige en gezonde fusievereniging KV ODC en hierin speelde Jos van den Heuvel een hoofdrol. Na afronding van de fusie werd hij bestuurslid en verantwoordelijk voor Gebouwen en Sponsoring.

Op dit moment is hij nog lid van de VUT-ploeg die zorgt dat de accommodatie er goed bij ligt en daarnaast verantwoordelijk voor het materiaalbeheer. Ook maakt men nog vaak gebruik van zijn kennis als bestuursadviseur.

Bij Zangroep In Between in Heusden was Jos naast zanger twee periodes lang bestuurslid, namelijk van 2005 tot 2011 en van 2015 tot 2020, de laatste jaren als vice-voorzitter. Het bestuur had veel aan zijn grote bestuurservaring en mensenkennis.

Hij was tevens actief in diverse commissies, altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten en hij helpt met de technische ondersteuning bij optredens. Daarnaast vindt hij het leuk allerlei nevenactiviteiten en concerten mee te organiseren.

Jos was in deze periode bestuurslid van het Toezichthoudend bestuur van het Willibrord Gymnasium in Deurne, met als aandachtsgebied HRM. Men maakte dankbaar gebruik van zijn kennis over personeelsaangelegenheden en ziet hem als iemand die oog en oor heeft voort wat er speelt binnen een organisatie. Zeker de laatste jaren werd er een bovengemiddelde inzet gevraagd vanwege veranderingen in koers en intensieve samenwerking met partners.

Van 1984 tot 1993 zat Jos ook nog in de ouderraad van de St. Lambertusschool in Asten.

Anna van Extel

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien, gemaakt door Monique Martens, Anna van Extel en Rob Fritsen van SIRIS-tv.