Koninklijke onderscheiding voor Leo van Bussel

Leo van Bussel (73) uit Asten ontving op maandag 24 januari de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In de jaren ’60 begon Leo van Bussel met toneel en zang. Hij speelde o.a. bij toneelvereniging Kabta, het Zuid-Nederlands Revuegezelschap en Tejaterwerkgroep 2000. Zijn talenten bleven niet onopgemerkt en door de jaren heen speelde hij diverse rollen. Hij trad bijvoorbeeld op tijdens de opening van gemeenschapshuis De Klepel en ter gelegenheid van de opening van het provinciehuis in Den Bosch.

Rob Fritsen

Sinds 1968 is Leo actief voor de Franciscusparochie in Asten; al meer dan 50 jaar als lector tijdens eucharistievieringen en bijzondere plechtigheden en vanaf 2019 als planner van de roosters van de lectoren. Verder jarenlang actief als cantor in de kerk tijdens het zomerreces van de parochiekoren in Asten en Ommel, solo of als lid van de driekoppige formatie Trio Cantaere.

Rob Fritsen

In coronatijd heeft hij vele kerkelijke vieringen muzikaal ondersteund omdat parochiekoren als gevolg van coronabeperkingen niet mochten zingen.

Bij zijn werkgever De Congregatie van Priesters van het Heilig Hart van Jezus in Breda, wordt Leo van Bussel zeer gewaardeerd vanwege zijn toewijding en hulp, zowel op praktisch als emotioneel gebied. Dit is voor de broeders enorm waardevol en men ziet hem als een echt vertrouwenspersoon.

Daarnaast is hij coördinator van het ingewikkelde project rondom de verplaatsing van de graven van de paters van het oude patersklooster in Asten naar de parochiebegraafplaats. Men heeft diepe bewondering voor zijn inzet en aanpak. Leo kijkt niet naar uren en steekt hier ook veel vrije tijd in.

Rob Fritsen

Dit jaar bestaat de van oorsprong cabaretgroep Pro en Contra 50 jaar en vanaf de start in 1972 is Leo onafgebroken lid als zanger en vertolker van typetjes en sketches. Eerst lag de focus vooral op lokale onderwerpen. Later richtte men zich meer op regionale en landelijke thema’s, die soms serieus en dan weer ludiek voor het voetlicht werden gebracht. Daarnaast waren er in de loop der jaren diverse samenwerkingsverbanden met muziekverenigingen en werkten zij mee aan vele projecten zoals. de Klokkendagen. De laatste jaren vonden veel optredens plaats voor ouderen.

Rob Fritsen

Leo staat bekend om zijn unieke en specifieke stemgeluid, dat iedereen meteen herkent en in het hart raakt. Ook schrijft hij vaak de overbruggende teksten tussen liedjes.

Na in 1974 prins carnaval bij De Klot te zijn geweest trad hij in 1975 toe tot de Aauw Prinsen en was hij voor hen 10 jaar penningmeester. 

Daarnaast maakt ook De Klot al die jaren dankbaar gebruik van zijn talenten als acteur, presentator, zanger en liedschrijver. Leo was o.a. betrokken bij de sleuteloverdracht, het Aauw Prinsenorkest, de stunt met het linie-ijzer en de MJNA-toppers.

Rob Fritsen

Een speciale vermelding verdient het steevast door Leo vertolkte 'luisterlied' tijdens de zittingsavonden. Een ijkpunt waar men naar uitkijkt, vanwege zijn unieke vertolking die iedereen in het hart raakt. 

Sinds 2014 zet Leo zich dagelijks als mantelzorger voor zijn zus in. Hij is voor haar een belangrijk medisch klankbord en mentale ondersteuner.

Hij gaat ook mee met ziekenhuisbezoeken, regelt boodschappen en de administratie.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.