Koninklijke onderscheiding voor Ton van Egmond

Ton van Egmond (70) uit Asten ontving op dinsdag 29 maart de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte deze onderscheiding aan Ton uit tijdens de gemeenteraadsvergadering, waarin afscheid genomen werd van de raadsleden, die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkeren in de raad.

Rob Fritsen

Ton van Egmond was sinds 11 maart 2010 onafgebroken lid van de gemeenteraad van de gemeente Asten voor de VVD.

Hij was o.a. lid van de commissies Burgers, Ruimte en Algemene Zaken & Control, fractievoorzitter, lid van de werkgeverscommissie, lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2021 en, voorzitter van de  Rekenkamercommissie.

Rob Fritsen

Burgemeester Van Extel sprak de decorandus toe:

Ton van Egmond

Raadslid vanaf 11 maart 2010 (12 jaar), namens de VVD.

De eerste 4 jaar nog samen met fractievoorzitter Jan Bazuin, daarna als eenmansfractie lid van álle commissies, zowel Burgers, Ruimte als Algemene Zaken & Control, gelukkig met ondersteuning van enkele burgercommissieleden. Vanuit je beroepsmatige achtergrond als organisatie-adviseur sinds 2015 lid en later plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie griffie. Je was voorzitter van de rekenkamercommissie Asten bij het laatste onderzoek naar het sociaal domein in 2018. Als fractievoorzitter lid van het presidium en de vertrouwenscommissie burgemeester, waaronder mijn benoemingsprocedure tot burgemeester in 2020.

Je hebt actief bijgedragen aan de organisatie van de werkzaamheden van de raad, o.a. door initiatieven voor een flexibeler samenstelling van de raadscommissies, extra aandacht voor integriteit van kandidaat-raadsleden. Je laatste motie, dat de kosten van de aanvraag VOG ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ten laste moesten komen van de gemeente unaniem aangenomen werd. Je langdurig pleidooi voor meer informele activiteiten en excursies heeft in de laatste coronajaren helaas geen concreet vervolg gekregen.

Je hebt in de raad altijd een heel eigen liberaal geluid laten horen, en je hebt je niet alleen door je uiteenlopende kapsels van veel verschillende kanten laten zien. Je bent veelzijdig, met een bepaalde vrijgevochtenheid, misschien door je achtergrond als schipperskind. Je weet veel misschien zelfs wel alles van wijn, van koken, van duiken, van het onderwaterleven, van vrijmetselaars. Je hebt een universitaire en militaire carrière achter de rug met vele wereldwijde contacten. Echt een man van de wereld.

Het is knap hoe je in deze Brabantse omgeving en plaatselijke politiek gedoken bent en gedurende lange tijd positief kritisch, vaak met een vleugje humor hebt bijgedragen aan het debat in deze raad. Je hebt ervoor gezorgd dat dit door een nieuw raadslid - in dit geval als eenvrouwsfractie - kan worden voortgezet, en ongetwijfeld zul je voor je opvolgers en andere contacten al dan niet vanuit Curacao op enigerlei wijze als adviseur en als goede vriend bereikbaar blijven.

Geachte heer Van Egmond, beste Ton, echtgenote Marion, aanwezige genodigden,

Het is mij een eer en genoegen je mede te delen dat vanwege je langdurige inzet en verdiensten als raadslid het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Antoon Wilhelm van Egmond te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.