Koninklijke onderscheiding voor Willy van den Elzen

Willy van den Elzen (67) uit Lierop ontving op zaterdag 16 oktober de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rob Fritsen

Burgemeester Dilia Blok reikte de onderscheiding uit tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van SV Lierop in de kantine op sportpark De Renkant.

Rob Fritsen

Willy zet zich al 32 jaar onafgebroken actief in als vrijwilliger voor SV Lierop.

In deze periode heeft hij veel functies bekleed; als voorzitter, penningmeester en als jeugdleider heeft hij de club op diverse fronten ondersteund. Als lid van de sponsorcommissie heeft hij bijgedragen aan een financieel gezonde sportvereniging SV Lierop.

Rob Fritsen

Willy is o.a. ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie en houdt zich bezig met de organisatie van het 75-jarig jubileum.

Sinds 2017 is Willy actief als penningmeester van Dorpscoöperatie Lierop Leeft. Deze dorpscoöperatie heeft als doel de leefbaarheid in Lierop te behouden en te bevorderen. Als lid van het dagelijks bestuur en als penningmeester heeft hij een belangrijke taak. Hij ondersteunt de verschillende werkgroepen en verzorgt de financiële administratie.

Door dit alles is Willy een bijzonder gewaardeerde vrijwilliger voor het dorp Lierop, zowel in sportief als maatschappelijk opzicht.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.