Koninklijke onderscheiding voor Wim van Boxtel

Wim van Boxtel (68) uit Asten ontving op woensdag 9 juni de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte aan Wim de onderscheiding uit in centrum De Beiaard.

Wim van Boxtel zet zich sinds 2003 op diverse fronten in voor de Ondernemersvereniging Asten (OVA).


Rob Fritsen

Destijds begon hij in de Werkgroep Ondernemersbelangen van de sectie Detail, waar hij zich o.a. bezighield met onderwerpen als het bevorderen van het ondernemersklimaat en het behalen van schaalvoordelen. Ook de parkeerproblematiek had de volle aandacht. 

Na bestuurslid werd hij in 2012 voorzitter van de sectie Detail en lid van het AB. Daarnaast zat hij in diverse werkgroepen, denk aan de Werkgroep Koopzondagen en de Werkgroep Vervanging Feestverlichting.

Rob Fritsen

De Werkgroep Verkeer, waarvan Wim in 2010 voorzitter werd, verdient specifieke aandacht. Deze werkgroep hield zich bezig met de doorstroming en verkeersveiligheid in Asten, maar was eveneens nauw betrokken bij het opstellen en implementeren van het nieuwe centrumplan in Asten. Hier zijn bergen werk verzet en was een lange adem nodig.

Wim van Boxtel zat diverse malen in de kascontrolecommissie en werkte mee aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.  Van zijn hand zijn diverse notities, denk aan de Notitie Winkelbeleid, die tot doel had leegstand tegen te gaan en het centrum aantrekkelijker te maken. 

Verder was hij initiatiefnemer van projecten als Kunst in de Winkel en heeft hij zich mede sterk gemaakt voor o.a. het veiliger maken van de Prins Bernhardstraat en de Logtenstraat. 

Enkele jaren geleden nam Wim afscheid van het bestuur van de OVA, maar hij bleef tot in 2020 voorzitter van de sectie Detail.

Rob Fritsen

Men ziet Wim van Boxtel als iemand die op de voorgrond, maar zeker op de achtergrond ontelbare uren in vergaderingen, projecten, werkgroepen en notities heeft gestopt. Bovendien is hij niet bang om lastige taken op te pakken die een lange adem vereisen. 

In 2009 zat Wim in de voorbereidingsgroep en uiteindelijk was hij mede-oprichter van het Centrum Management Asten (CMA). Dit traject verliep niet van een leien dakje. Het mag mede op zijn conto worden geschreven dat het CMA er in 2010 uiteindelijk kwam. In 2010 werd hij lid van het AB en vanaf 2013 secretaris en DB-lid. 

Ook hier zat Wim in diverse werkgroepen zoals de werkgroep Verkeer/inrichting, Veiligheid, PR en Kunst in de Winkel. Hij zette zich tevens in voor diverse projecten, denk aan feestverlichting, geluidsinstallatie, verkeersveiligheid, de organisatie van diverse evenementen en themadagen. De ontwikkeling tot het huidige, actieve functioneren van het CMA is mede aan hem te danken en ook hier ziet men hem als iemand die onvermoeibaar op de voor- en achtergrond bezig was met de ondernemersbelangen van Asten. 

Sinds 2008 is Wim van Boxtel actief voor Lijstenmakerij branchevereniging Art-Frame. Hij was lange tijd DB-lid en een belangrijke adviseur van het bestuur. Momenteel is hij lid van de geschillen- en klachtencommissie. Een project waar hij zijn tanden in heeft gezet is de opzet van een vakopleiding lijstenmaker, om het vak van lijstenmaker naar een hoger plan te tillen. Mede door zijn  inzet bestaan er nu twee officiĆ«le vakopleidingen in Nederland, namelijk de MBO-opleiding op het Nimeto in Utrecht en de Vakopleiding Lijstenmaker om de Ambachtsacademie. De branchevereniging is hem hier zeer dankbaar voor. Daarnaast organiseerde hij leerdagen, meet & greets en heeft hij een promotiefilm voor de branchevereniging gemaakt.

Wim was in zijn jeugd enkele jaren actief voor het Jeugdvakantiewerk in Goirle en hij zette zich van 1970 tot 1975, na prins carnaval geweest te zijn, in voor de organisatie van het jeugdcarnaval Goirle en de bouw van de jeugdprinsenwagen.